Finance strategy

– Det här är inte tillräckligt. Vi har yrkat på en höjning med två procent eftersom Academedias lärare fortfarande ligger långt efter de kommunalanställda, säger Andres Jerez, på Lärarnas Riksförbund.

Friskolelönerna

Bara 0,8 procent extra till Academedialärarna

I februari meddelade Academedia att de skulle betala ut de extra två procent i lönepåslag som Stockholms stad beslutat skulle gå till deras lärare. Men det blir bara 0,8.
– Därmed ökar gapet till kommunens lärare ytterligare, säger Andres Jerez, Lärarnas Riksförbund. 

Bakgrund

Alla enskilt drivna skolor i Stockholms stad fick i slutet av januari en retroaktiv utbetalning från kommunen i form av höjd elevpeng från 1 juli 2014. Utbetalningen var ett resultat av att kommunfullmäktige i december klubbade igenom en generell höjning av lärarlönerna i staden med 2 procent.

Lärarna i de kommunala skolorna fick sina 2 procent, med retroaktivitet från 1 juli, på decemberlönen. Trots att politikerna i beslutet skickade pengarna till höjda lärarlöner struntade flera friskolor att betala ut dem.

Academedia, med ett trettiotal skolföretag, var en av de friskolekoncerner som meddelade att de inte kommer att höja lönerna i enlighet med Stockholms stads beslut.

Men i februari backade Academedia och meddelade att de enligt ett nytt beslut skulle betala ut de öronmärkta pengarna.

Men nu ser de ut att endast betala 0,8 av de två procenten.

Academedia – Sveriges största friskolekoncern – meddelade i februari att de trots allt beslutat att retroaktivt betala ut de extra två procenten för 2014 till Stockholmslärarna.

Men så blir det inte. De har fått pengar för att höja två procent, men höjningen stannar på 0,8. Andres Jerez är koncernombud för Lärarnas Riksförbunds koncernförening inom Academedia:

– Det här är inte tillräckligt. Vi har yrkat på en höjning med två procent eftersom Academedias lärare fortfarande ligger långt efter de kommunalanställda och eftersom det är lön pengarna är till för, säger han och förklarar vidare hur friskolekoncernen tänker:

– De menar att det här är en höjning med två procent, eftersom den totalt sett hamnar på sex procent, det vill säga över ”märket” som var fyra procent. 

Men det är inte hela sanningen, menar Andres Jerez. Academedia hade redan budgeterat för 5,2 procent höjning av lärarlönerna 2014.

– När de då får pengar att göra ytterligare en höjning på två procent, bör de rimligtvis kunna göra det, och hamna på totalt 7,2 procent, säger Andres Jerez.

Men Academedia påstår att de redan visste om att höjningen skulle ske och hade därför med den i beräkningarna när de budgeterade för höjningen på 5,2 procent, berättar Andres Jerez.

– Men när de gjorde sin budgetering hade kommunen inte klubbat igenom beslutet. 2014 års lönerevision var under våren och beskedet om extra två procent kom först i december. Vi har aldrig fått någon information på att de känt till detta, säger han.

Med facit i hand kan Lärarnas Riksförbund nu konstatera att Academedias anställda lärare halkar efter de kommunalanställda ytterligare.

– För tre år sedan låg Academedias lärare redan lönemässigt efter de kommunala. På de tre åren har förstnämnda tilldelats lönehöjning med totalt 12,3 procent och sistnämnda med 13,7 procent. Därmed ökar gapet alltså ytterligare, säger Andres Jerez.

Vad kommer att hända med de 1,2 procent som inte används?

– Vi vet inte om alla pengar som tilldelats har delats ut, säger Andres Jerez.

Kommentera