Integration

Bara sju procent av nyanlända går i friskola

Friskolorna tar emot betydligt lägre andel nyanlända än de kommunala, visar siffror som Skolverket tagit fram åt Lärarnas Tidning.

17,6 procent av elever födda i Sverige, eller som har bott i landet längre än fyra år, går på friskola. Motsvarande siffra för nyanlända är mindre än hälften, sju procent, rapporterar Lärarnas tidning.

Utbildningsminister Gustav Fridolin är kritisk.

– Att skapa ett jämlikt skolsystem och likvärdiga förutsättningar är en av anledningarna till att vi nu utreder om kommunerna kan sköta intagningen till alla skolor via en gemensam kö. Alla skolor i Sverige behöver samverka, det är något som även OECD pekar på. Fristående skolor ska inte stå utanför systemet, säger han i en kommentar.

Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, pekar på det nuvarande kösystemet som en orsak.

– Många friskolor har en kö. Om de tar in elever vid sidan av kön bryter de mot regelverket, säger hon till tidningen.

Samtidigt är hon inte rakt igenom positiv till idén med en gemensam kö för kommunala skolor och friskolor. Bland annat lyfter hon att en del friskolor har sökande från flera kommuner.

Kommentera