bast-samst-lista

Du hittar hela listan – kommun för kommun – i rapporten längre ner på sidan.

Granskning

Bäst och sämst i Sverige

Lärarnas Riksförbunds rankning av skolan i Sveriges 290 kommuner visar på mycket stora kvalitetsskillnader. I en del kommuner undervisas eleverna av välutbildade och legitimerade lärare, i andra av personal som saknar såväl ämneskunskaper som pedagogisk skicklighet. I en del kommuner når nästan alla elever skolans mål, i andra underkänns närmare hälften.

Skillnaderna mellan Sveriges kommuner är enorm. Det visar LRs stora samman­ställning av statistik från Sveriges 290 kommuner.

Med hjälp av offentlig skolstatistik och partsgemensam lönestatistik har LR:s utredare jämfört hur bra skolan är i Sveriges kommuner. Resultatet inom delområdena elevresultat, likvärdighet, resurs­användning, lärarlöner och lärarbehörighet har vägts samman för en sammanlagd rankning.
I likvärdighetsrankningen ingår följande moment

  • Spridning i resultaten mellan skolorna i kommunen sett till elevernas meritvärden i årskurs 9.
  • Det genomsnittliga SALSA-värdet i kommunens skolor.
  • Skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärden i årskurs 9 och behörighet till gymnasieskolan.
  • Relationen mellan betyg på nationella prov och slutbetyg i årskurs 9 i svenska, matematik och engelska.

Hur effektiv resursanvändningen är i kommunen mäts genom att väga ihop olika mått på resursanvändningen inom skolan.

Kommentera