datorspel
Språk

Bättre på engelska med datorspel

Barn som spelar mycket datorspel har stora chanser till bra betyg i engelska. Det konstateras i en ny studie från Karlstad Universitet.

– När vi testar ordförrådet i särskilda ordprov, så ser vi att ju mer tid barn lägger på att spela datorspel på engelska, desto större ordförråd har de. Det framkom även i den här studien. Det nya som vi såg var att de som spelade fem timmar eller mer per vecka faktiskt även skrev bäst, säger Pia Sundqvist, docent i engelska, i ett pressmeddelande.

I tidigare studier har det kunnat konstateras att dataspelande har en positiv påverkan på barnens ordförråd och den talade engelskan. Nu har Pia Sundqvist, tillsammans med doktoranden Peter Wikström, undersökt den skrivna engelskan i uppsatser som elever i årskurs 9 skrivit i de nationella proven samt vilka betyg de fick.

Resultaten visar att frekventa datorspelare använde fler ”svåra” ord i sina uppsatser, jämfört med de elever som var måttliga spelare eller inte spelade alls. Gruppen fick även högre betyg på sina uppsatser.

– Vi studerade hur många svåra ord eleverna skrev genom att helt enkelt räkna hur många ord med tre stavelser eller fler de använde, samt även vilka typ av ord de skrev. En viktig delförklaring till att de frekventa spelarna fick högst uppsatsbetyg är sannolikt det faktum att de använde fler avancerade ord jämfört med de andra två grupperna. Det är också intressant att gruppen med frekventa spelare faktiskt hade det högsta genomsnittliga slutbetyget i engelska när grupperna jämfördes.

Forskarna undersökte även resultaten utifrån kön. Det visade sig att gruppen med icke-spelare till en övervägande del bestod av flickor medan de frekventa spelarna var uteslutande pojkar. Gruppen måttliga spelare bestod av en blandning av såväl flickor som pojkar.

Gruppen med icke-spelare placerade sig som god tvåa vad gäller användningen av svåra ord, uppsatsbetyg och slutbetyg. Enligt Pia Sundqvist kan det ha att göra med att det i denna grupp fanns såpass många flickor, och att flickor brukar prestera bättre än pojkar i skolan. 

Kommentera