bosse
Foto: Elisabeth Ohlson-Wallin
Debatt

Bättre resultat kräver bättre förutsättningar

Debatt Skolinspektionen går åter ut i SVT och talar om en kommande rapport där myndigheten granskat undervisningen under 650 lektioner runt om i Sverige. Efter en debattartikel i december upprepar nu inspektionen samma budskap. Nämligen att lärarna har bristande förmåga att anpassa undervisningen till varje enskild elev i klassrummen. Myndighetens recept är mer individualiserad undervisning.

Jag förvånas över den slutsats Skolinspektionen drar när det gäller lärarnas undervisning. Istället för att lägga ansvaret bara i den enskilde lärarens knän borde man lyfta fram vilka förutsättningar som lärarna har för att bedriva en bra undervisning.

Det är faktiskt inte praktiskt möjligt att individualisera för varje enskild elev hela tiden, i skolklasser om 25-30 elever. Elevsammansättningen är ofta väldigt heterogen vilket gör att förutsättningarna för lärarna att individualisera ser väldigt olika ut.

De flesta ämneslärare möter mellan 100 och 300 elever varje vecka. Varje lärare förväntas individualisera undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och att varje elev ska ha personlig feedback på allt som görs. Krav som ibland blir helt orimliga.

Det är svårt att individualisera undervisningen i dagens skola där målet är att möta varje elev där den befinner sig. För att klara detta måste lärare ha mer tid till för- och efterarbete. I dag har vi lärare inte tid till reflektioner och utvärdering av vårt arbete i tillräcklig utsträckning.

Elever behöver stimulans i form av högt ställda krav, där de utmanas genom att man lyfter undervisningen till en högre nivå. Då är det viktigt med tydliga och strukturerade gemensamma genomgångar av ett undervisningsmaterial. Detta står till viss del i motsättning till kraven på individualisering som förs fram.

Det är dock ett problem att elever känner sig understimulerade. Vi måste förändra den situation vi har i dag när elever med behov av extra stöd inte får det och högpresterande eleverna inte utmanas i sin kunskapsutveckling.

Vi hade önskat mer av systemkritik och mindre av vad jag uppfattar som en skuldbeläggning av en hel yrkeskår när Skolinspektionen går ut på detta vis i SVT:s ”Rakt på” nu och på DN Debatt i vintras.

Det är viktigt att svenska lärare i framtiden har förtroende för Skolinspektionen för att granskningarna ska bli rättvisande.

Man måste därför vara försiktig när man uttrycker sig om en yrkesgrupp som man ska granska. Den stora förklaringen till Skolinspektionens resultat är ju att lärarna det berör inte har haft tillräckliga förutsättningar för att kunna individualisera och inte att de har varit oskickliga.

Dessutom är det mycket olyckligt, ja närmast provocerande, att Skolinspektionen låter personer utan pedagogisk eller didaktisk utbildning eller erfarenhet, som jurister, gå ut och genomföra dessa viktiga inspektioner. Detta är något vi har påpekat upprepade gånger.

Sveriges lärare är i stor utsträckning välutbildade och även skickliga, men situationen för dem är ohållbar. Vi har också fått ett mycket tuffare uppdrag i och med det decentraliserade skolsystem vi har i Sverige. Skillnaderna ökar mellan elever, men också mellan bra och dåliga skolor och kommuner. Felet i dagens system är att om nu lärare ska individualisera så måste vi ha både tid och möjlighet att göra det.

Om det stämmer att det funnits brister i undervisningen måste man ställa frågan om de här lärarna haft tillräckliga förutsättningar. Kanske de inte haft tid att förbereda sina lektioner eller har sådana utmaningar i den specifika klassrumssituationen att det inte varit möjligt att individualisera för alla. Kanske kommer man då fram till att de lärare som framstod som skickligare var just de som haft möjlighet att förbereda sig och fått fortbildning?

Lärare måste i stället få mer frihet och möjlighet att själva avgöra hur arbetet ska läggas upp. Läraryrket bygger på engagemang och kunskap.

Släpp lärarna fria och ge dem tid och möjlighet att förbereda sig och samverka kring sina ämnen med sina kollegor. Då kommer också elevernas resultat att förbättras.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Kommentera