Kommentar

Baylan: ”Ett tecken på misslyckande”

Jan Björklunds skolkommission får både ris och ros. Socialdemokraternas utbildningspolitiske talesperson, Ibrahim Baylan, ser kommissionen som ett tecken på att regeringens skolpolitik misslyckats. 

Men anledning av de sjunkande skolresultaten tillsätter utbildningsminister Jan Björklund en internationell skolkommission, ledd av OECD:s Pisa-ledning, där forskare och experter ska granska och analysera den svenska skolan.

Reaktionerna har inte låtit väna på sig. 

– Om man efter åtta år som skolminister måste tillsätta en skolkommission på grund av krisläget, då har ju den förda skolpolitiken misslyckats kapitalt, säger Ibrahim Baylan till Skolvärlden. 

Socialdemokraterna har redan tidigare föreslagit en skolkommission på grund av de sjunkande resultaten men inte fått gehör för detta. 

– Det är bra att Jan Björklund nu backar och att han faktisk följer våra förslag. Det är Socialdemokraterna som sätter agendan i skolpolitiken nu, säger Ibrahim Baylan. 

Han hoppas att skolkommissionen ska göra en ordentlig genomlysning av svensk skola. 

– Men jag vill också vara tydlig med att vi redan nu vet att vi behöver göra stora investeringar i skolan. Vi behöver satsa på lärarna, vi behöver ha mindre klasser i de tidiga åren och vi behöver stärka stödet till eleverna. Skolkommissionen får inte bli en ursäkt för att inte prioritera investeringar i skolan. Dessa behöver göras nu. 

Lärarnas Riksförbund välkomnar regeringens beslut.

– Vi har efterfrågat en kommission med mandat att lyfta på alla stenar. Att regeringen väljer att ta in internationell expertis är därför viktigt, säger förbundsordförande Bo Jansson i ett pressmeddelande. 

Lärarnas Riksförbund påpekar att det är viktigt att vända de svaga resultaten på svenska elevers kunskaper som framkom i senaste Pisa-undersökningen.

– Att tillsätta en kommission blir en bra grund för att gå vidare i detta arbete. En mycket viktig ingrediens är att låta internationella forskare utgöra den oberoende kommissionen, säger Bo Jansson.

Att kommissionen är internationell gör att den kan höja sig över den nationella pedagogiska forskningen och inte minst frikoppla sig från den dagsaktuella politiska debatten, skriver Lärarnas Riksförbund i pressmeddelandet. 

Även Skolverkets generaldirektör Anna Ekström är positiv. 

– OECD har stor kompetens som självklart ska användas. Jag ser enbart positivt på detta. Resultaten i Pisa-undersökningen är så allvarliga att det krävs så breda och djupa analyser som möjligt. Det vore synd att inte nyttja den internationella kompetensen, säger hon till TT.

Miljöpartiet har också förslagit en skolkommission. Språkröret Gustav Fridolin säger dock till TT att lärarna själva borde få större plats i en sådan. 

– Vi behöver en riktig skolkommission där man samlar professionen, den pedagogiska forskningen och politiken för att gemensamt se över skolsystemet och lägga fram förslag för hur det ska förändras. Vi behöver inte mer forskning för att få reda på att elever behöver mer tid med sina lärare. Vi behöver en utbildningsminister som för en politik som ser till att elever får mer tid, säger Gustav Fridolin. 

Kommentera