Betygsdebatt

Per Måhl kritisk till betyg i fyran

Det är olämpligt att göra ytterligare stora förändringar i skolan innan de som gjorts har hunnit sätta sig. Därför är frågan om betyg i årskurs 4 för tidigt väckt. Det menar bedömningsexperten Per Måhl.

Allianspartiernas planer på att införa betyg i årskurs 4 har mött hårt motstånd. 34 av 44 remissinstanser avråder från att införa betyg i årskurs 4. Bland motståndarna finns Kungliga vetenskapsrådet som menar att det inte finns några hållbara argument för tidigare betyg. Per Måhl instämmer i kritiken och efterlyser is i magen från politikerna.

– Det finns en förändringströtthet i skolan. Det kommer hela tiden nya påbud innan professionen fått tid att smälta det, säger Per Måhl. 

Två år har gått sedan det nya betygssytemet infördes och årskurs 6 fick sina första betyg. Per Måhl är starkt kritisk till hur dessa förändringar genomfördes. Särskilt tufft anser han att det har varit för lärarna på mellanstadiet.

Enligt Per Måhl har mellanstadielärarnas behov inte uppmärksammats ordentligt, trots att förändringen varit som störst för dem.  När han fortbildat mellanstadielärare i bedömning har han mött en villrådighet. Exempelvis upplever Per Måhl att det inte är någon självklarhet på alla skolor att redan i årskurs 4 arbeta mot kunskapskraven i årskurs 6.

– Skolorna kan inte vänta till årskurs 6 med att göra kunskapskontroller, säger Per Måhl.

Som fortbildare i bedömning har Per Måhl upplevt stora skillnader i hur olika kommuner och skolor tagit sig an implementeringen av det nya betygsystemet.

– Det har saknats bra strategier för implementering från centralt håll, säger Per Måhl.

Per Måhl betonar att det tar lång tid att göra stora förändringar i skolan. Det tar minst 4-5 år innan en stor reform fungerar någorlunda, menar han.
– Det finns en övertro hos politiker på att det är bara att hitta på nya regler så förändrar man lärares praktik. Mycket i skolan styrs av traditioner och det behöver man ha respekt för. 

Kommentera