shutterstock_237547333
It-strategin

Befarad fördubbling av it-notan

Skolverkets en-till-en-policy för grundskolan riskerar att bli dubbelt så dyr som Skolverket räknar med.
– Den största kostnaden blir lärarnas tid, säger Katarina Lycken Rüter, Skolverket.

Nya it-strategin

Läs mer om Skolverkets förslag på en ny it-strategi på skolan.

 

I den nya it-strategin för skolan ingår bland annat egen dator eller surfplatta till varje elev i grundskolan, inom tre år. Skolverket har satt en prislapp på 800 miljoner kronor per år, för just den delen av strategin. I en granskning som Dagens Samhälle gör, landar notan på nästan det dubbla.

Till de 1,5 miljarder som tidningen räknar med kommer kostnader för infrastruktur, läromedel och vidareutbildning av lärare.

– Jag är övertygad om att man kan räkna på olika sätt och vi är tydliga med att det är problematiskt. Det svåraste är för de enskilda huvudmännen, säger Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd på Skolverket.

Hon menar att det kan bli fråga om både fördubblingar och tredubblingar, beroende på vad huvudmännen väljer.

– De som inte påbörjat digitalisering kommer att få göra väldiga budgetprioriteringar, medan andra som redan skapat resurser har inte samma investeringsbehov, säger hon.

Skolverket har inte tänkt sig några statsbidrag.

– Jag tror att den otvetydigt största kostnaden är personalens tid. Vår erfarenhet är att av de huvudmän som prioriterat teknik har inte tillräckligt många prioriterat kompetensutveckling för personalen, säger Katarina Lycken Rüter.

Sveriges Kommuner och landsting är kritiska.

– Strategierna ställer krav på att staten satsar pengar på att faktiskt genomföra förändringar i undervisningen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), till Dagens Samhälle.

Men Katarina Lycken Rüter menar att verkligheten är mer komplicerad.

– Vi har inte lagt förslag om statsbidrag på grund av att väldigt många har tagit ansvaret och prioriterat it-utvecklingen. Hur skulle det vara om de inte får statsbidrag, medan de som inte har gjort prioriteringarna ska få? Allt som har med skola att göra handlar om prioriteringar.

Från och med oktober kommer det att finnas material på Skolverket för lärare som vill utveckla sin it-kompetens.

– Sedan är det upp till huvudmännen att avsätta tid för kompetensutveckling, precis som vid matte- och läslyftet.

Kommentera