Utredning

Begler utreder grundskoleförslag

Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler leder Grundskoleutredningen om tioårig skola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola.

Regeringen vill integrera förskoleklass i grundskolan, förlänga skolplikten för elever som saknar gymnasiebehörighet och införa obligatorisk sommarskola. Grundskoleutredningen har i uppdrag att utforma hur reformerna ska gå till och föreslå en tidplan.

Regeringen har avsatt 1,4 miljarder kronor per år för tioårig grundskola och förlängd skolplikt. Ann-Marie Begler ska ta vara klar med utredningen till sommaren 2015 och förslaget om tioårig grundskola kan tidigast införas läsåret 2017/18.

Kommentera