debatt_skolinsp
Foto: Shutterstock
Debatt

”BEO är inte det största problemet med Skolinspektionen”

Debatt ”Det är orimligt att vi har en Skolinspektion som ger föreläggande om vite när skolan saknar grundläggande förutsättningar för sitt uppdrag”, skriver rektor Linnea Lindquist och läraren Fredrik Lundin.

Det har höjts röster den senaste tiden om att barn och elevombudet bör avvecklas i sin nuvarande form. BEO är dock inte det största problemet med Skolinspektionen.

Det största, och mest akuta problemet med Skolinspektionen är förfarandet vid deras granskningar och förelägganden om viten.

Förra veckan kom tillexempel beslutet för Lindholmens Tekniska Gymnasium enhet 1–3 i Göteborg. Vid den tidigare tillsynen vid skolan beslutade Skolinspektionen om ett föreläggande om vite på 2,8 miljoner om inte de konstaterade bristerna inom bland annat trygghet och studiero, extra anpassningar och särskilt stöd avhjälptes. Vid årets uppföljande besök blev det ett föreläggande om vite på sammanlagt 5 miljoner till för enhet ett och två. De båda föreläggandena kommer behandlas separat vilket gör att utbildningsförvaltningen kan tvingas betala 7,8 miljoner i vite om Skolinspektionen bestämmer sig för att ansöka om att utdöma vitet hos förvaltningsrätten.

Det här förfarandet är problematiskt för alla skolor. Det grundläggande problemet är att det är staten som ställer krav på skolan och huvudmannen tilldelar resurser för att uppnå de statliga kraven.

Alla elever kommer inte nå så långt det är möjligt.

Vi har en skollag som säger att ingen elev ska bli kränkt i skolan samt att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt. Det är krav som inte går att uppnå eftersom vi arbetar med barn/ungdomar. Alla elever kommer inte nå så långt det är möjligt och barn/ungdomar kommer att bråka i skolan.

Skolinspektionen har i uppdrag att säkerställa att skolorna följer skollagen, en lag som alla vi som arbetar i skolan vet inte går att följa. När skolor inte följer skollagen så har Skolinspektionen rätt att förelägga om vite för att huvudmannen ska åtgärda bristerna. Detta sker samtidigt som i princip alla kommuner nu genomför stora nedskärningar på skolan.

Utbildningsförvaltningen i Göteborg får1,1 procent kompensation för kostnadsökningar i 2020 års budget vilket innebär minst 1,6 procent nedskärningar. Lindholmens Tekniska Gymnasium ska skära ner flera miljoner, samtidigt som Skolinspektionen lägger föreläggande om vite på flera miljoner. Det gör att bristerna inte kommer kunna åtgärdas eftersom resurserna minskar. Skolinspektionen skriver i sin rapport för skolan att tryggheten på skolan behöver öka och att elevhälsan behöver förbättras. Samtidigt skriver huvudmannen i sin handlingsplan för budget i balans att antalet personal ska minska.

Den ena handen vet inte vad den andra gör när staten ställer krav och huvudmannen tilldelar resurserna. När vi styr skolan på detta sätt så blir det obalans mellan statens krav på skolan och huvudmannens resurstilldelning som är direkt skadlig för skolorna.

Skolinspektionen behöver titta på skolornas förutsättningar när de genomför tillsyn. De behöver titta på elevunderlagets sammansättning och de behöver titta på resurstilldelningen. Att strikt gå efter skollagens skrivningar är verklighetsfrånvänt.

Regeringen behöver agera och ändra sitt direktiv till Skolinspektionen. Det regeringen behöver göra är:

  • Antingen skriva om skollagens skrivningar om att inget barn ska bli kränkt i skolan eller säkerställa att alla elever ska få det stöd de behöver att nå så långt som möjligt. I nuläget är skollagen en utopi och omöjlig att följa när huvudmannen samtidigt lägger krav på nedskärningar. 
  • Ta bort Skolinspektionens möjlighet att ge föreläggande om vite och ge dem i uppdrag att tilldela extra statliga resurser för att rätta till konstaterade brister, resurser som ska gå direkt till rektor utan att passera huvudmannen.
  • Regeringen behöver ge Skolinspektionen i uppdrag att se till skolornas faktiska förutsättningar i sina granskningar, såsom elevunderlagets sammansättning och skolans budget.

Alla som arbetar i skolan gör allt vi kan för att det ska vara tryggt i skolan och för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. Det är orimligt att vi har en Skolinspektion som ger föreläggande om vite när skolan saknar grundläggande förutsättningar för sitt uppdrag.

Linnea Lindquist, rektor
Fredrik Lundin, lärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera