Annons
Foto: Shutterstock

”BEO är inte det största problemet med Skolinspektionen”

Publicerad 24 mars 2020

Relaterat

Debatt ”Det är orimligt att vi har en Skolinspektion som ger föreläggande om vite när skolan saknar grundläggande förutsättningar för sitt uppdrag”, skriver rektor Linnea Lindquist och läraren Fredrik Lundin.

Det har höjts röster den senaste tiden om att barn och elevombudet bör avvecklas i sin nuvarande form. BEO är dock inte det största problemet med Skolinspektionen.

Det största, och mest akuta problemet med Skolinspektionen är förfarandet vid deras granskningar och förelägganden om viten.

Förra veckan kom tillexempel beslutet för Lindholmens Tekniska Gymnasium enhet 1–3 i Göteborg. Vid den tidigare tillsynen vid skolan beslutade Skolinspektionen om ett föreläggande om vite på 2,8 miljoner om inte de konstaterade bristerna inom bland annat trygghet och studiero, extra anpassningar och särskilt stöd avhjälptes. Vid årets uppföljande besök blev det ett föreläggande om vite på sammanlagt 5 miljoner till för enhet ett och två. De båda föreläggandena kommer behandlas separat vilket gör att utbildningsförvaltningen kan tvingas betala 7,8 miljoner i vite om Skolinspektionen bestämmer sig för att ansöka om att utdöma vitet hos förvaltningsrätten.

Det här förfarandet är problematiskt för alla skolor. Det grundläggande problemet är att det är staten som ställer krav på skolan och huvudmannen tilldelar resurser för att uppnå de statliga kraven.

Alla elever kommer inte nå så långt det är möjligt.

Vi har en skollag som säger att ingen elev ska bli kränkt i skolan samt att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt. Det är krav som inte går att uppnå eftersom vi arbetar med barn/ungdomar. Alla elever kommer inte nå så långt det är möjligt och barn/ungdomar kommer att bråka i skolan.

Skolinspektionen har i uppdrag att säkerställa att skolorna följer skollagen, en lag som alla vi som arbetar i skolan vet inte går att följa. När skolor inte följer skollagen så har Skolinspektionen rätt att förelägga om vite för att huvudmannen ska åtgärda bristerna. Detta sker samtidigt som i princip alla kommuner nu genomför stora nedskärningar på skolan.

Utbildningsförvaltningen i Göteborg får1,1 procent kompensation för kostnadsökningar i 2020 års budget vilket innebär minst 1,6 procent nedskärningar. Lindholmens Tekniska Gymnasium ska skära ner flera miljoner, samtidigt som Skolinspektionen lägger föreläggande om vite på flera miljoner. Det gör att bristerna inte kommer kunna åtgärdas eftersom resurserna minskar. Skolinspektionen skriver i sin rapport för skolan att tryggheten på skolan behöver öka och att elevhälsan behöver förbättras. Samtidigt skriver huvudmannen i sin handlingsplan för budget i balans att antalet personal ska minska.

Den ena handen vet inte vad den andra gör när staten ställer krav och huvudmannen tilldelar resurserna. När vi styr skolan på detta sätt så blir det obalans mellan statens krav på skolan och huvudmannens resurstilldelning som är direkt skadlig för skolorna.

Skolinspektionen behöver titta på skolornas förutsättningar när de genomför tillsyn. De behöver titta på elevunderlagets sammansättning och de behöver titta på resurstilldelningen. Att strikt gå efter skollagens skrivningar är verklighetsfrånvänt.

Regeringen behöver agera och ändra sitt direktiv till Skolinspektionen. Det regeringen behöver göra är:

  • Antingen skriva om skollagens skrivningar om att inget barn ska bli kränkt i skolan eller säkerställa att alla elever ska få det stöd de behöver att nå så långt som möjligt. I nuläget är skollagen en utopi och omöjlig att följa när huvudmannen samtidigt lägger krav på nedskärningar. 
  • Ta bort Skolinspektionens möjlighet att ge föreläggande om vite och ge dem i uppdrag att tilldela extra statliga resurser för att rätta till konstaterade brister, resurser som ska gå direkt till rektor utan att passera huvudmannen.
  • Regeringen behöver ge Skolinspektionen i uppdrag att se till skolornas faktiska förutsättningar i sina granskningar, såsom elevunderlagets sammansättning och skolans budget.

Alla som arbetar i skolan gör allt vi kan för att det ska vara tryggt i skolan och för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. Det är orimligt att vi har en Skolinspektion som ger föreläggande om vite när skolan saknar grundläggande förutsättningar för sitt uppdrag.

Linnea Lindquist, rektor
Fredrik Lundin, lärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons