korridor_lagbok
Foto: Shutterstock/Hubert Elming
Befogenheter

BEO-rättegången klar – domen blir prejudicerande

På onsdagen gick sista ronden i den rättsliga kampen om den BEO-anmälde läraren. Skolvärlden har pratat med båda parter.

Vad får ­– och bör – en lärare göra för att upprätthålla ordningen i skolan? När övergår ett ingripande till en kränkning av eleven? Det är frågorna som ligger i potten när det uppmärksammande målet nu till slut avgörs i högsta domstolen.

Det är nu två och ett halvt år sedan som en lärare på en högstadieskola i Lidköping ingrep fysiskt mot en elev genom att lyfta honom ur en soffa. Soffan blockerade framkomligheten i rasthallen, och två elever som låg i soffan vägrade flytta på sig trots upprepade tillsägningar från personal. Till slut tog en lärare tag i en av eleverna och lyfte bort den.

– Man sätter inte sig och blockerar hela rasthallen så att folk inte kan komma förbi. Det är inget att diskutera, sade läraren till Skolvärlden i en tidigare intervju.

Läraren anmäldes till BEO (Barn- och elevombudet) som kom fram till att ingripandet var en kränkning, och att Lidköpings kommun därför ska betala 10 000 kronor i skadestånd. Eleven omfattades av en handlingsplan som dikterade att personal skulle använda lågaffektivt bemötande – något som den anmälde läraren inte informerats om före incidenten.

Kommunen delade inte BEO:s syn på händelsen, utan stöttade istället lärare och saken gick till domstol.

– Lärare har en skyldighet och en möjlighet att använda fysiska ingripande för att upprätthålla och återställa ordningen, säger Maria West, jurist på Lidköpings kommun, och den som jobbat med fallet sedan starten.

Den anmälde läraren avböjer att uttala sig om fallet idag, men i september berättade han för Skolvärlden om händelsen och efterspelet så långt. Maria West har kontakt med honom till och från, men vill inte heller kommentera hur han ser på saken idag.

– Men det är klart att det har påverkat honom. Det är ingen rolig period, säger hon.

Efter att såväl tingsrätt som hovrätt har friat läraren genomfördes på onsdagen den slutliga rättsliga prövningen i Högsta domstolen. Rätten har inte gett något datum för domslut, men när det kommer så blir det prejudicerande för liknanden fall i framtiden.

– Det handlar om vilka skyldigheter och vilka befogenheter skolpersonal har för att upprätthålla trygghet och studiero. Vi vill ha vägledning. Det är en fråga som är av intresse för hela skolväsendet, säger Malin Hedstig, tillförordnad BEO. Före detta BEO Caroline Dyrefors Grufman, som styrde verksamheten när fallet initierades, bytte jobb vid årsskiftet.

Att det är bra att saken reds ut ordentligt är något som Maria West på Lidköpings kommun håller med om. Även om kommunen inte delar BEO:s syn på det specifika fallet välkomnar man tydligare prejudikat inför framtiden.

– Vi ser ju att det finns någonting positivt i att vi får mer vägledning. Oavsett vad utgången blir hoppas vi på att det blir en tydlig dom, där högsta domstolen visar ännu tydligare än man gjort i tidigare domar hur man ser på lärares rätt att ingripa, säger Maria West.

De båda parterna i målet har olika bild av vad det är som egentligen har skett. BEO menar att greppet som användes vid lyftet gjordes på ett visst sätt, kommunen menar att det gjordes på ett annat.

– Det råder delade meningar där. Vi ifrågasätter inte att eleven har känt sig kränkt. Men vi menar att oavsett hur eleven har känt sig så kan det inte handla om en kränkning i lagens mening. Vår bild är att det är ett tillåtet ingripande utifrån lärarnas tillsynsplikt. Lärare har en skyldighet och en möjlighet att använda fysiska ingripande för att upprätthålla och återställa ordningen, säger Maria West.

BEO har under den rättsliga processen dragit på sig kritik från flera håll, där många menar att myndigheten riskerar att hämma lärare från att ingripa i oroliga situationer. Bland de skarpaste kritikerna finns Liberalernas utbildningspolitiske talesperson i riksdagen, Roger Haddad. I augusti 2019 gick han ut och krävde att BEO skulle läggas ner. Regeringen har också sagt att man ska se över myndighetens roll.

Malin Hedstig, hur ser ni på den kritik som kommit?

– Våran motpart i ärendet är ju skolhuvudmännen. Det är inte meningen att lärare ska uppleva sig rädda för att ingripa, och det är inte därför vi för den här processen.

Vilken anledning ser ni att högsta domstolen skulle döma annorlunda än de tidigare instanserna?

– Hd anser att det här är en rättsfråga som behöver avgöras, eftersom det är oklart. Sedan vilken utgång det blir, det kan inte jag säga någonting om, säger tf BEO Malin Hedstig.

Inte heller Maria West på Lidköpings kommun vill komma med någon förutsägelse inför den väntande domen.

– Det är omöjligt att säga. Vi får se helt enkelt.

Rätten har inte gett något datum för när domen kommer, men enligt fallets handläggare kan det ta några veckor.

Kommentera