Berätta i undervisningen

Berättande gör att eleverna minns bättre

Berättande är ett naturligt sätt att förhålla sig till kunskap och lärande. Det skapar en personlig kontakt och delar en upplevelse.
– Elevernas förståelse av ett ämnes innehåll och begrepp underlättas vid berättande, säger läraren och doktoranden Ola Henricson som föreläser på Berättarfestivalen i Skellefteå i slutet av veckan.

Mer om berättande

Om Berättarfestivalen
* Berättarfestivalen är ett samverkansprojekt mellan olika aktörer som vill ta vara på berättartraditionen i Skellefteå och Västerbotten.
* Initiativtagare och huvudarrangörer är Kultur Skellefteå, Skellefteå museum, Västerbottensteatern och Västerbottens museum.
* Den första festivalen genomfördes 2009. Huvudfinansiärer för festivalen är Skellefteå kommun och Region Västerbotten.
* Under festivalen arrangeras även konferensen Tell me a story med föreläsningar och workshops. Målgruppen är alla som vill använda berättandet i sitt arbete pedagoger och lärare på alla nivåer.
* Ola Henricson föreläser på torsdag under rubriken ”Att muntligt levandegöra Berättelsens värld i undervisning” samt har workshop under fredag under rubriken – Muntliga berättargenrer i undervisningen.

Olas tips om berättande:
* Berätta korta historier till att börja med, fabler, sagor eller händelser från ditt liv.
* Börja med något kort och försöka lära dig den historien utantill.
* Använd en naturlig berättarstil från hjärtat och försök dela upplevelsen i klassrummet.
* Hitta stödord, rita eller gör en bildserie som stöd för minnet, använd egna ord och jobba tillsammans med eleverna.
* Början och slutet på berättelsen är viktig, som lyssnare skapar det trygghet att veta det.
* Kom ihåg kroppsspråk och ögonkontakt.

Muntligt berättande:
* Berättande är ett naturligt sätt att förhålla sig till kunskap och lärande.
* Berättandet gör att det blir lättare för eleverna att förstå sammanhang och minnas fakta.
* Det skapar en personlig kontakt och deltagarna kan dela saker med varandra på ett helt annat sätt än de gör vid en vanlig undervisningssituation.

Ola Henricson är lärare och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs Universitet. Hans forskning går ut på att undersöka lärares muntliga berättande i undervisningen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Under torsdag och fredag är han aktuell som föreläsare och workshopledare vid Berättarkonferensen ”Tell me a story” i Skellefteå. Där ska lärare och pedagoger få veta mer om hur de kan använda sig av berättande i undervisningen och dess fördelar. De ska också få möjlighet att få prova hur berättande i klassrummet kan genomföras med hjälp av roliga övningar under en workshop.

– I dag använder lärare i svenska skolor berättande mer än vad de kanske tror, säger Ola Henricson. De berättar för att lösa pedagogiskt problem i vardagen med eleverna eftersom de vet att det är ett bra sätt att få eleverna att förstå. Men de kanske inte tänker på att de berättar.

Ola Henricsons intresse för muntligt berättade började för många år sedan när han jobbade i en mångkulturell skola i norra Göteborg.

– Ungefär 90 procent av eleverna hade invandrabakgrund och vi drog igång ett projekt kring språkutveckling där muntligt berättade var fokus. Jag la märkte till att det hände saker både med mig och eleverna på ett anmärkningsvärt sätt när jag berättade. Elevernas språk utvecklades, de blev intresserade av ämnet och mötet mellan oss blev starkare än under en vanlig lektion.

I sin undervisning använde Ola Henricson av korta historier, sägner, fabler, sagor eller händelser från sitt eget liv.

– Mitt tips är att börja med något kort och försöka lära sig början och slutet på den historien men inte allt utantill. Med olika berättartekniska knep kan både lärare och elever uppleva hur roligt muntligt berättande är. Det är ett naturligt sätt att förhålla sig till kunskap och lärande.

Berättandet gör att det blir lättare för eleverna att förstå sammanhang, det skapar en personlig kontakt och deltagarna kan dela saker med varandra på ett helt annat sätt än de gör vid en vanlig undervisningssituation.

– Berättande är inte som att läsa en bok. Berättande är ett mänskligt fundament som alltid har funnits. Vi delar upplevelser tillsammans och som lärare kan du genom det knyta an till dina elever och dela en gemenskap.

Berättandet innehåller kroppsspråk och mimik. Det leder till att eleverna kan leva sig in och minnas det som berättas.

– Det underlättar också förståelsen på ett annat sätt än när du som lärare återger fakta. I min undervisning har jag tillexempel berättat historiska berättelser, om periodiska systemet eller om vetenskapsmän. Ibland har jag berättat sagor, myter eller delat med mig av sägner från bygden. Med hjälp av fantasi kan du få eleverna intresserade och minnas det du berättar på ett helt annat sätt än i en vanlig undervisningssituation.

Enligt Ola Henricson handlar det om att väcka en fantasi och få låta den flöda. Och för de lärare som tycker att berättande verkar svårt uppmuntrar Ola dem med att säga att de flesta nog redan jobbar med berättande utan att veta om det.

– Använd en naturlig berättarstil från hjärtat och försök dela upplevelser i klassrummet. Hitta stödord, rita eller gör en bildserie för minnet, använd egna ord och jobba på det sättet även tillsammans med eleverna. Början och slutet på berättelsen är viktig, som lyssnare skapar det trygghet att veta det. Kom ihåg kroppsspråk och ögonkontakt.

Under Berättarfestivalen i Skellefteå kommer deltagarna att få öva på berättande men också lyssna på Ola Henricson och hans forskarkollegor. De kommer bland annat att prata om hur lärare upplever sitt eget berättande och narrativa teorier.

– Forskare menar att eleverna minns bättre med hjälp av narrativa strukturer när de hör en berättelse än när de bara får höra en massa fakta. Jag hoppas att jag kan inspirera lärare att börja använda sig av berättande. Det har en positiv effekt och kan göra undervisningen mer intressant, säger han.

Kommentera