Vuxenutbildning

Bergstrands vd tar timeout: ”Hon har utsatts för hot”

Annelee Bergstrand utb

Efter avslöjanden om fusket – Bergstrands utbildningar utreds av bedrägeriroteln och vd:n Annelee Bergstrand har tagit timeout.

| Foto: TV4

Stockholmspolisens bedrägerisektion leder förundersökningen mot Bergstrands Utbildningar – samtidigt har vd:n tagit timeout.
– Jag är mån om att informera om att Annelee Bergstrands frånvaro inte beror på någon misstanke utan att hon som privatperson efter tv-programmet utsatts för hot och hat, säger tillförordnade vd:n Shahab Mesbah.

Det var efter Kalla Faktas granskning ”Falska betyg” i TV4 som Stockholms stad beslutade sig för att polisanmäla Bergstrands Utbildningar i Bromma.

Varken polisinspektör Kerstin Söderberg eller åklagare Susanne Öhbom, som är förundersökningsledare, vill uttala sig om ärendet som utreds under sekretess.

Shahab Mesbah kommenterar polisanmälan kortfattat:

– Vi har ännu inte blivit kontaktade av polismyndigheten, och av hänsyn till utredningen kommer vi fortsättningsvis hänvisa till dem, säger han.

”Hon har haft en tung period”

Shahab Mesbah fortsätter:

– I anmälan finns ingen enskild person angiven och jag är mån om att informera om att Annelees frånvaro inte beror på någon misstanke, utan att hon som privatperson efter programmet utsatts för hot och hat och därför haft en mycket tung period. Av respekt för Annelees integritet vill jag inte uttala mig mer om det.

Karina Uddén är förvaltningschef på Stockholm Stad och den som ligger bakom polisanmälan mot Bergstrands Utbildningar. Skälet var att det i nyhetsrapporteringen kommit fram uppgifter där före detta anställda på Bergstrands vittnade om att det skulle finnas ”systematik i bristerna i betygssättningen”.

– Men jag har ännu inte fått någon återkoppling från polisen, säger hon till Skolvärlden.

”Vi hade kvalitetsbrister”

Tillförordnade vd:n och Bergstrands kvalitetsansvarige Shahab Mesbah:

– Jag nyanserar gärna den bild som kommit fram i media. Vi hade kvalitetsbrister på några yrkesinriktningar på vår vuxenutbildning i Bromma hösten 2020 och våren 2021. Dessa åtgärdades under våren och sommaren genom omfattande insatser. Sedan dess har kvaliteten varit god enligt både elever och externa granskare. Det har aldrig rört sig om systematiska felaktiga betyg, säger han.

Polisutredningen är något han välkomnar.

– Vi kommer naturligtvis att vara transparenta och samarbeta fullt ut med polismyndigheten. Vi ser positivt på en granskning från en oberoende myndighet, vilket i sig innebär en rättssäkerhet, istället för att bli dömda i media, säger Shahab Mesbah till Skolvärlden.

Kommentera