Anna Ekström vaccin

Den rekommenderade åldersgränsen för vaccinering mot covid-19 sänks från 18 till 16 år, meddelade utbildningsminister Anna Ekström på en presskonferens på tisdagen.

| Foto: regeringen.se
Corona

Besked i dag: Gymnasieelever får vaccineras mot covid-19

Åldersgränsen för att vaccinera sig mot covid-19 sänks från 18 till 16 år. Beslutet, som fattats av Folkhälsomyndigheten, välkomnas av utbildningsminister Anna Ekström (S).
– Jag hoppas att så många som möjligt tar vara på den här möjligheten, säger hon vid en pressträff.

Enligt generaldirektör Johan Carlson bedömer Folkhälsomyndigheten att tiden är mogen för att vaccinera fler svenskar. Från i dag ska ungdomar i gymnasieålder, 16–17 år, omfattas av vaccinationsprogrammet och regionerna, alltså inte skolhälsovården, kan påbörja vaccineringen när äldre åldersgrupper betats av och när regionerna fått leveranser.

– Det blir troligen tidigast i augusti. Vi ska försöka hitta ett gemensamt datum. Det här är ett led för att trycka ner smittan generellt och för att skydda särskilt sköra barn, inte bara för att få barn att få gå tillbaka till skolan, säger han.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) betonar hur tydlig skolans betydelse blivit under pandemin, och påminde om beslutet förra veckan om att närundervisning ska vara förstahandsalternativet när höstterminen börjar.

– Den är viktig för kunskapsinlärning och man växer av att få tydliga rutiner. Därför ska skolan vara det sista vi stänger och det första vi öppnar.

På frågan om elever ska kunna vaccinera sig på lektionstid svarade hon att hon inte ser några problem med det.

– Elever skulle kunna få gå i väg från undervisningen och vaccinera sig.

Johan Carlson förklarade att även barn från 12 år med vissa medicinska tillstånd kommer att få vaccinera sig mot Covid-19.

Han angav tre skäl till varför även yngre personer bör vaccinera sig och framhöll att vaccinet från Pfizer anses säkert att ta.

  • Det skyddar mot sjukdom. Han konstaterade visserligen att unga personer mycket sällan blir svårt sjuka men att ändå 150 barn och ungdomar har behövt sjukhusvård.

– När man är i åldrarna 16–17 år har vi sett i studier att man kan drabbas av allvarliga symptom.

  • Det minskar risken för smittspridning mellan ungdomar, exempelvis i skolan.
  • Det minskar smittspridning till andra samhällsgrupper och det som gynnar hälsan gynnar oss alla.

På frågan om Folkhälsomyndigheten senare kommer att rekommendera vaccinering från 12 år svarade Johan Carlson att FHM avvaktar med det beslutet och att man behöver mer data först.

– Barns bästa ska väga tyngst i alla beslut.

Utbildningsministern framhöll att regeringen ska se över vilken effekt dagens besked får.

–  I yngre grupper måste vi ha en jämlik vaccinationstäckning. Vi måste nå utsatta grupper.

Enligt Johan Carlson kan vaccinmotstånd bland föräldrar i socioekonomiskt utsatta grupper utgöra ett problem.

– Vi kommer att bedriva kampanjer riktade till föräldrar och ungdomar i de områden där intresset för vaccin är sämre, säger han till TT.

I utgångsläget kommer alltså regionerna ansvara för gymnasielevers vaccination. På pressträffen förklarade Anna Ekström att skolhälsovården/elevhälsan redan är hårt ansträngd i sitt arbete med hög elevfrånvaro.

– ARTIKELN UPPDATERAS – 

Kommentera