horby_66

Maria Westlund är kommunombud för LR och huvudskyddsombud för SACO i Hörby.

Arbetsmiljö 

Beslut: Arbetsmiljöverket ger facket rätt efter kränkningarna i Hörby

Kommunledningen i Hörby måste komma tillrätta med mobbning och kränkningar, slår Arbetsmiljöverket fast på tisdagen.
– Arbetsgivaren har inte gjort det som förväntas enligt lagen, säger Ulrika Scholander på Arbetsmiljöverket.

Föreläggandet

Arbetsmiljöverket slår fast att Hörby kommun ska:

● Ta in en neutral part som utreder och gör och en riskbedömning av arbetsmiljön.

● Ta fram en prioriteringslista åt de anställda.

Skolvärlden har upprepade gånger skrivit om mobbning, kränkningar, förtal och rädsla i Hörby kommun, och om fackförbundens kamp mot kommunledningen för att komma tillrätta med problemen. Nu bifaller Arbetsmiljöverket fackens krav och beslutar om ett föreläggande mot kommunen.

– Det känns jätteskönt. Det är en viktig kvalitetssäkring att de finns med och ser till att det måste bli en förändring. Sen finns alltid risken att arbetsgivaren överklagar. Då vet man inte var vi hamnar, säger Maria Westlund, kommunombud för LR och huvudskyddsombud för SACO i Hörby.

Det formella beslutet kommer idag på tisdagen, men att fackens framställan skulle leda till ett föreläggande stod klart för Arbetsmiljöverkets inspektörer redan i februari när de var på plats i Hörby.

– Det var inget komplicerat beslut för Arbetsmiljöverket. Vi prövar de krav som skyddsombudet ställer och kontrollerar om arbetsgivaren har gjort det de ska utifrån arbetsmiljölagen, och i det här fallet hade de inte gjort det, säger Ulrika, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Vi släpper det inte förrän det är färdigt

Det var i januari som representanter för SACO, Akademikerförbundet SSR, Vision, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal och Vårdförbundet gemensamt anklagade kommunledningen för att skapa en organisatorisk och social arbetsmiljö som inte lever upp till lagen. Mobbning, skvaller och förtal, undanhållande av information och en trend att avskeda eller köpa ut den som säger ifrån ska ha skapat en rädsla bland medarbetarna.

Kort därefter anmälde facken kommunen till Arbetsmiljöverket eftersom man inte upplevde att de tog problemen på allvar. Efter att ansvariga politiker uttalat sig i frågan genom att anklaga facken för att vara politiserade och gnälliga, gick 21 fackförbund ut gemensamt och fördömde kommunens agerande.

Kommunen åläggs nu att undersöka arbetsmiljön och göra en riskbedömning.

Vem bestämmer vem som genomför undersökningen och riskbedömningen?

– I slutändan är det ju arbetsgivaren som styr arbetet. Men vi vill ju också se att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan med facken. Det är viktigt att den som är arbetstagare och arbetsgivare deltar i arbetet, annars landar det ofta inte särskilt väl, säger Ulrika Scholander på Arbetsmiljöverket.

Så det är personerna som ska utredas som själva väljer vem som ska utreda dem?

– Vi ställer krav på extern sakkunnig hjälp för det här ärendet. Vi kommer också ha en uppföljande inspektion på plats med arbetsgivare och facken för att följa upp beslutet. Då ser vi om man har åtgärdat kraven eller om vi ska gå vidare med vitesföreläggande. Vi släpper det inte förrän det är färdigt.

Facken och arbetsgivarna möttes redan på måndagen för att diskutera den plan som arbetsgivaren har för arbetet framåt, innan Arbetsmiljöverkets beslut meddelats formellt. Maria Westlund på LR och SACO menar att arbetsgivaren under mötet visade upp en ny sida av sig själv, som var mer inlyssnande än tidigare.

– De har börjat förstå att det här måste utredas, det var min känsla. Det var ett betydligt bättre samtal än vi har haft tidigare. Vi var öppna och ärliga med vad som skett och hur det har påverkat medarbetarna. Förut sa arbetsgivaren ”vi har inte fått några signaler om detta”, men det säger de inte nu, säger hon.

Kommunen åläggs att göra en undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön. Vad hoppas ni att det ska leda till?

– Framför allt att man ska slippa känna ångest över att gå till jobbet och oro över huruvida man har sitt jobb kvar, att bli hackad på av sina chefer. Alltså allt det här som våra medlemmar tar upp. Men det här kommer att ta tid, tilliten till ledningen är låg. Jag vet inte om det räcker med ett år, säger Maria Westlund.

Hörby kommun har fram till juni på sig att visa för Arbetsmiljöverket att man kommit tillrätta med problemen.

Den här texten uppdateras med mer information om beslutet.

Kommentera