asa_beslut
Nyanlända

Beslut: Friskolorna får kvotera in nyanlända

Genom en bred politisk överenskommelse ska nyanlända elever kunna gå före i friskoleköerna.
– Förslaget är riktigt och nödvändigt. Men det räcker inte. I en sådan extrem situation måste alla skolor ta ansvar, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Regeringen gör gemensam sak med Alliansen när de tillsammans föreslår att friskolorna ska få kvotera in nyanlända elever, som alltså inte har haft möjlighet att ställa sig i kö i tid.

– Det […finns] hundratals skolor som inte tagit emot en enda nyanländ elev. Det är så klart helt oanständigt när vi är i den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Då måste alla hjälpas åt och hjälpa de barn som kommer från krig och flykt, säger Gustav Fridolin till Sveriges Radio Ekot. 

I dag tar tio procent av skolorna emot hälften av de nyanlända.

– Det är oftast skolor som har ganska tuffa förutsättningar redan från början, säger Gustav Fridolin till Ekot.

Den föreslagna kvoten för friskolorna är fem procent av det totala elevantalet, och följer den utredning som regeringen tillsatte i början av året. Kvoteringen är frivillig.

Hur det blir med de kommunala skolornas ansvar för en mer rättvis fördelning är fortfarande oklart.

– Det blir i nästa steg, säger Pasel Assalum, politisk sakkunnig hos Gustav Fridolin.

Åsa Fahlén gör tummen upp för beslutet, men är samtidigt inte nöjd.

– Det är glädjande att det finns en bred politisk samsyn bakom förslaget. Jag tror och hoppas att denna samsyn också ska gälla andra förslag för att stärka likvärdigheten i svensk skola, säger hon.

– Skolan är ett nationellt intresse och det är fortfarande så att några skolor tar emot väldigt många, medan andra nästan inte tar emot några alls. Det är klart att det ökar segregationen i samhället. Så det här är ett litet steg mot att öppna upp, men det räcker inte.

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas Riksförbund, välkomnar det gemensamma beslutet.

– Vi är jättenöjda med detta. Friskolornas Riksförbund gick ut i höstas och sa att det är ett problem att friskolor som har kösystem inte kan ta emot nyanlända elever. Nu blev det en lagändring och det är jättebra, säger hon till Skolvärlden. 

Kommentera