Betyg

Beslut: Nej till tidiga betyg på majoritet av IES skolor

Betyg, F, penna, papper, rätta,

Majoriteten av IES rektorer ger underkänt till betyg från årskurs 4.

| Foto: Shutterstock

En majoritet av grundskolorna i skolkoncernen IES säger nej till att införa betyg i årskurs fyra till hösten. Rektorernas beslut tyder på att man lyssnat på lärarna, menar fackliga företrädare.

Koncernledningen för Internationella engelska skolan har varit tydliga med sin vilja att införa tidiga betyg på samtliga sina skolor till hösten. Men makten över beslutet ligger hos rektorerna som nu har sagt sitt. Vilket i de flesta fall leder till att inga tidiga betyg införs.

– Det är en en facklig seger, säger Henrik Levinson, vice föreningsordförande för Lärarnas Riksförbund inom Internationella engelska skolan.

24 av totalt 41 berörda grundskolor i skolkoncernen säger nej till betyg för höstens fjärdeklassare. Henrik Levinson beskriver det som att merparten av rektorerna har lyssnat på lärarna snarare än på önskemål från koncernledningen.

Henrik Levinson är LR:s vice ordförande inom IES.
Henrik Levinson, LR.

– Det är roligt att man lyssnat på lärarna på många skolor och att rektorerna tänkt efter. Det är inte så många av skolorna där man valt att gå emot vad våra medlemmar sagt. Jag tycker att det är en stor framgång för lärarna, men också för samarbetet mellan lärare och skolledning, säger han till Skolvärlden.

Tidigare under våren genomförde LR IES en enkätundersökning som visade att sju av tio anslutna lärare inom koncernen var mot ett införande av tidigare betyg. Lika många menade att det skulle leda till ökad arbetsbelastning.

Det var dock inte på alla skolor som lärarna var negativa till tidiga betyg, och även det är något som avspeglas i rektorernas beslut.

– Tre fyra skolor som inför tidiga betyg till hösten gör det trots att en majoritet av lärarna i vår undersökning inte vill det. I övrigt följer besluten de önskemål som lärarna gav uttryck för i vår undersökning, säger Henrik Levinson.

Det var i vintras som ledningen för skolkoncernen Internationella engelska skolan meddelade att man ämnade införa betyg från och med årskurs fyra i samtliga sina skolor från och med höstterminen 2021.

Henrik Levinson och hans LR-kollegor inom koncernen reagerade med förvåning på uttalandet eftersom ingen undersökning hade gjorts av hur lärarna som skulle sätta de eventuella betygen ställde sig till idén. När den nya lagen som gör det hela möjligt var färdigformulerad stod det också klart att beslutet låg hos den enskilda skolans rektor, och inte hos huvudmannen.

– Det verkar som att de blev överraskade när den färdiga lagen sade att det här skulle bestämmas lokalt. Men nu låter ledningen de lokala förhandlingarna gälla, säger Henrik Levinson.

Han ser inga tecken på försök att påverka processen uppifrån. Däremot ser han framför sig att fler skolor inom koncernen mycket väl kan komma att införa tidigare betyg längre fram – vilket han menar inte nödvändigtvis är av ondo.

– Rektorerna kan fatta ett nytt beslut nästa läsår. Det här har varit ett påfrestande år och det kan hända att vissa rektorer har valt att inte införa tidiga betyg just nu av den anledningen. Om de under tiden fram tills ett nytt beslut förankrar det hos lärarna så är det ju en positiv sak. Vi är på lärarnas sida och om skolledningen övertygar sina lärare och arbetar tillsammans med dem så ställer vi oss bakom medlemmarnas vilja.

Ytterligare en skola inom IES planerar att införa tidiga betyg från och med läsåret 2022. Endast 12 skolor utöver de som ingår i IES kommer att införa betyg från och med klass fyra från och med höstterminen 2021, rapporterar nyhetsbyrån TT. Totalt finns cirka 4 800 grundskolor i landet.

Kommentera