schema_skola

Foto: Joakim Blomqvist/mostphotos

Arbetsmiljö

Beslut om extradagar i skolan skrämmer lärarna: ”Inte bra”

Grundskolenämnden i Eskilstuna har beslutat att höja antalet skoldagar nästa år. 
Utökandet möts av facklig kritik. 
– Det kommer att tas tid av våra fortbildningsdagar, planeringstid och utvärderingstid, säger Ulrika Rytterström, kommunombud för LR.

Eskilstunas grundskolor ska få fler skoldagar från och med 2021. Grundskolenämnden i kommunen beslutade i april att utöka antalet från 180 till 182 dagar.

Det har fått rektorer i kommunen att gemensamt protestera mot beslutet, rapporter SVT Sörmland.

Ulrika Rytterström, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Eskilstuna, ser flera problem med att utöka antalet skoldagar.

– Grundtanken, att vilja ge eleverna fler skoldagar för att klara av undervisningen, är god. Men det finns ingen forskning som har hittat stöd för att just fler skoldagar skulle lösa problematiken med tanke på hur det ser ut i dagens skola. Vi har inte tillräckligt med behöriga lärare i skolan till exempel.

Lärarnas arbetsdagar kommer inte att öka i och med beslutet. Men Ulrika Rytterström ser problem kring hur man ska lösa lärares rätt till fortbildning.

– Eftersom lärares arbetsdagar inte kommer att öka, så kommer det att tas tid av våra fortbildningsdagar, planeringstid och utvärderingstid. Vi har i vårt avtal rätt till ett visst antal fortbildningsdagar. Med det här beslutet har man minskat våra dagar från 16 till 14 och just kring fortbildning kan det då bli ett problem för arbetsgivaren lyckas hålla avtalet.

Hur kommunicerar man att man vill lösa det? 

– Kommunens grundskolechef har lyft den här problematiken tidigare. Man har bland annat pratat om att bli tvungen att lösgöra lärare under läsåret och sätta in vikarier för våra elever. Det innebär en extra kostnad, så klart. Det är inte bra tycker vi. Vi på LR kommer att bevaka frågan så att medlemmarna får sin fortbildning.

Nu protesterar rektorer i Eskilstuna mot beslutet. Vad tänker ni göra för att lyfta ert missnöje?

– Vi har redan lyft missnöjet i samverkan, där vi har varit oeniga. Sedan har vi lyft vårt missnöje i nämnden och hur vi tror att beslutet kommer att slå mot oss. Många lärare har även tillsammans gjort en skrivelse kring det här och skickat till nämnden. Tyvärr tror jag att möjligheterna till att kommunen ändrar sig är väldigt små.

Mona Kanaan (S), grundskolenämndens ordförande:

– Med tanke på hur skolresultaten har sett ut tidigare så behöver vi verkligen agera och visa att vi testar allt för att barnen ska kunna få bättre möjligheter. Men det kommer inte att lösas genom en, två, tre eller fyra extra skoldagar – det måste lösas genom att vi ger dem en bättre och mer kvalitativ undervisning. Plus att de får lite mer tid i skolan, säger hon till SVT Sörmland. 

Mona Kanaan håller dock med om att det finns en risk att lärarna förlorar tid till planering och utvärdering.

– Därför är jag redo att ha en dialog om detta och titta en gång till. Barnen kanske kan få mer undervisning utan att det inskränker på lärarnas planeringstid, säger hon.

Beslutet innebär därtill en ökad kostnad för kommunen i form av att det ska serveras skollunch för alla elever under extradagarna. Utökningen av antalet undervisningsdagar kommer att öka kommunens kostnader med 350 000 kronor för måltider och 2,5 miljoner för personal per två år, enligt SVT Sörmland. 

– Man ska då komma ihåg att vi inte får mer pengar för det här. Var man hittar de pengarna vet jag inte, säger Ulrika Rytterström.

Kommentera