mellanstadiet

Mellanstadielärare är inte intresserade av att sätta betyg, enligt LR.

| Foto: Mostphotos
Betyg

Betyg från åk 4 blir verklighet nästa läsår

Rektor ska kunna besluta om att införa betyg från årskurs 4 från och med höstterminen 2021 meddelar regeringen. ”Oseriöst”, menar Lärarnas Riksförbund.

Det skulle ha varit möjligt för rektorer att införa betyg från årskurs fyra redan från och med den 1 juli i år, men lagändringen sköts upp på grund av coronapandemin. Nu har regeringen satt ett nytt startdatum till den 1 april 2021, vilket låter rektorerna fatta beslut i frågan inför höstterminen 2021.

Beslutet ligger hos rektorn, men enligt den lagrådsremiss som regeringen beslutat om ska lärarna på skolan ges tillfälle att yttra sig inför ett sådant beslut. Där de tidigare betygen införs tas kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner (IUP) för eleverna bort.

Anna Ekström (S)
Anna Ekström (S) | Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Förslaget i lagrådsremissen innebär inte att någon skola måste införa tidigare betyg. Det blir upp till rektorn att bedöma om det är lämpligt att införa tidigare betyg på skolan och vilka åtgärder som kan krävas för att minska eventuella negativa effekter, till exempel ökad stress hos eleverna, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Skolvärlden har tidigare skrivit om lärarkritik mot att införa betyg i årskurs fyra. På Lärarnas Riksförbund är man framför allt kritisk till sättet som det nu genomförs. Bland annat menar man att frivilligheten och det faktum att man ännu inte utrett resultatet av införandet av betyg i årskurs sex gör att det känns oseriöst.

– LR är väldigt negativa till det här. Vi är inte super-emot betyg nödvändigtvis, men det måste hanteras med struktur. Risken är att hela idén med betyg förlorar sitt värde när elever på vissa skolor får det och inte andra. Och det kan bli ännu rörigare när en elev byter skola, eller en skola byter rektor, säger Svante Tideman, vice ordförande på LR till Skolvärlden.

Svante Tideman
Svante Tideman

Att förslaget specificerar att lärare ska få yttra sig innan beslut tas, och att de lärare som ska sätta betyg från årskurs fyra slipper kravet på skriftliga IUP:er för eleverna tycker han inte påverkar grundproblematiken.

– Man vill framställa det som att man lyssnar på lärarna. Men när vi ställer frågan till lärare på mellanstadiet så säger de att de inte är intresserade av att sätta betyg. När det kommer till dokumentationskrav menar vi att lärarna själva bör kunna avgöra vilken typ av dokumentation de behöver, och hur mycket, säger Svante Tideman.

Beslutet bottnar i januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 som har pågått på ett mindre antal skolor sedan hösten 2017 upphör i samband med att lagändringen träder i kraft.

Kommentera