betyg_kommun
Tidiga betyg

Betyg från klass 4: Därför deltar de i försöket

I höst startar försöket med betygsättning från klass 4. Endast elva skolor deltar, trots att det finns plats för hundra. Av dem är en enda kommunal.
– Det kan leda till ökad kvalitet i undervisningen, säger en rektor som är positiv till betygen.

Skolorna som ska testa betyg i fyran:

Fredrikshovs slotts skola, Stockholm­

Stockholm Campus Manilla, Stockholm

Gustav Vasa-skolan, Vallentuna (kommunal).

The English School of Gothenburg, Göteborg.

Vetenskapsskolan, Göteborg.

Kunskapsskolan Borås.

Maria Elementar, Stockholm.

Internationella Engelska skolan, Landskrona.

Internationella Engelska skolan, Täby.

Internationella Engelska skolan, Karlstad.

Malmö friskola, Malmö.

Charlottenborgsskolan, Motala (kommunal) ansökte men har hoppat av.

Källa: Skolverket.

Intresset från huvudmännens håll att delta i den fyraåriga testverksamheten har varit mycket låg. Men friskolorna har varit något mer sugna än de kommunala.

– Huvudanledningen att vi deltar är att vi tänker att det ökar möjligheten till uppföljning av lärarnas undervisning, både från ledningsnivå och för lärarna själva, vilket kan leda till ökad kvalitet i undervisningen, säger Björn Nyman, rektor på Kunskapsskolan Borås.

Vad hoppas ni få ut av försöket?

– Idag får våra elever ett omdöme om sina grundläggande kunskaper som är indelat i tre nivåer. Det är så brett, och det är väldigt stor skillnad om du ligger i överkant eller underkant av den bedömningen. Med betyg blir det tydligare, säger han.

Björn Nyman menar att eftersom Kunskapsskolan redan har ett system där yngre elever får ett omdöme i slutet av terminen blir det inte någon större omställning för de lärare som från och med nu ska sätta betyg – de gör redan en bedömning av varje elev i alla fall.

– Vi för bara in de här ytterligare stegen däremellan, så det blir inte så stor skillnad för lärarna. Det som jag tror är den största utmaningen är att skapa tid till lärarna att diskutera betyg, säger han.

Han menar att alla från elever och lärare till föräldrar har varit positiva till att pröva.

– Vi var intresserade av att vara med. Så jag hade föräldramöte och förväntade mig att några föräldrar skulle tycka att det inte var en så bra idé, men så blev det inte. Jag har faktiskt inte fått en enda negativ kommentar från föräldrarna. När också lärare och elever tyckte det var positivt så tänkte jag att ”nu kör vi”.

Charlottenborgsskolan i Motala är en av de två kommunala skolor som ansökt om att delta i försöket. En viktig anledning till deras intresse var elevsammansättningen, men nu har de i sista stund hoppat av försöket.

– Vår skola ligger i ett socioekonomiskt utsatt område och drygt 60 procent av eleverna har ett annars modersmål än svenska.  Många av föräldrarna från andra länder förstår det här med betyg men tycker att det är lite flummigt med våra omdömen. Vi hade en hypotes att det kanske skulle vara lättare för dem att förstå ett tydligt betyg, säger skolans rektor Daniel Rask.

I slutändan var det tidsbrist och lokala projekt som ledde till att Charlottenborgsskolan tvingades ställa in sin medverkan.

– Ledningsgruppen och förstelärarna var med och tyckte att det var spännande. Men det gick väldigt fort och det blev ont om tid att hinna med en bra dialog med föräldrar, personal och elever.

Samtidigt meddelade Motala kommun att de ska införa en modell med prognoser, där lärarna i förväg ska skatta hur väl de tror att eleverna kommer att lyckas. Att kombinera de två förändringarna inom bedömning blev mer än Daniel Rask ville utsätta lärare och elever för, så han beslutade att lägga ner betygsförsöket innan det börjat.

– Jag kan tänka mig att det är fler som söker till nästa omgång, när det finns mer tid. Samtidigt finns det ett generellt motstånd, det finns mycket forskning som visar att det kan vara negativt med tidiga betyg. Det är svårt att få med sig lärarna, skulle jag tro. Föräldrarna är nog mer positiva, säger Daniel Rask.

Kommer ni att söka igen inför nästa period?

– Vi har väl fattat beslut om det här specifika ansökningstillfället. Sen får vi se. Vi har fått en del positiv feedback från föräldrar som är vana vid betyg så det är inte omöjligt att vi återkommer med en ny ansökan.

Kommentera