foralder_skola
Debatt

”Betyg måste kunna överklagas – under ordnade former”

Debatt ”Möjligheten att överklaga sina betyg skulle frånta föräldrar skälen att försöka utöva påtryckningar på lärarna i frågan om deras betygssättning”, skriver representanter från MUF Stockholm och Moderat Skolungdom Stockholm.

I en reportageserie som nyligen publicerades i Expressen granskas några av Sveriges så kallade ”elitskolor” – först ut är Enskilda Gymnasiet. I granskningen lyfts bland annat en kultur av starkt föräldraengagemang – en kultur som ibland påstås ha tagit sig uttryck på ett sätt så lärare känt sig ifrågasatta och pressade att förklara varför de gjort den bedömning av eleverna som de har gjort eller varför de satt de betyg de gjort. 

Vi menar att politiken i högre grad bör bejaka starkt föräldraengagemang och skulle gärna se att fler skolor började drivas som icke-vinstdrivande stiftelser med föräldrar i styrelsen. Dock måste politiken också se till att skapa strukturer som gör att föräldraengagemanget kanaliseras på rätt saker och att sådant som ska hanteras av andra än lärare och föräldrar också hanteras av andra instanser. En sådan nödvändig struktur som måste på plats är möjligheten att överklaga betyg.

Svenska skolan skulle i grunden behöva fler föräldrar som är engagerade i sina barns skolgång. Den svenska skolmarknaden, som under rådande omständigheter aldrig kommer kunna bli en perfekt fungerande marknad, skulle åtminstone fungera bättre om fler föräldrar lade ner tid på att höra sig för om kvaliteten på olika skolor och göra aktiva val därefter. När en så hög andel som 16 procent lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet blir det också uppenbart att fler elever skulle behöva föräldrar som kräver att få följa sina barns utveckling och kräver att förstå vad barnen behöver jobba och öva på lite extra på. 

Problemet skulle kunna lösas genom att alla elever, oavsett skola, ges möjlighet att överklaga sina betyg.

Dock får det här föräldrainflytandet givetvis inte medföra att lärare pressas till att sätta felaktiga och orättvisa betyg på vissa elever – en risk som otvivelaktigt ökar om föräldrar på en skola har mycket att säga till om. Dock är det återigen inte föräldraengagemanget i sig som är problematiskt utan att det i dag inte finns någon välutvecklad, formaliserad process för att ifrågasätta sina betyg. Det här problemet skulle dock kunna lösas genom att alla elever, oavsett skola, ges möjlighet att överklaga sina betyg. 

I dag ser nämligen möjligheten att på nytt visa sina färdigheter och därmed kunna få ett högre betyg, mycket olika ut mellan olika skolor. En del skolor erbjuder sina elever obegränsat antal omprovstillfällen, andra skolor erbjuder det under några specifika omständigheter medan vissa skolor enbart erbjuder möjligheten vid ett enstaka tillfälle och mot betalning. Möjligheten att under ordnade former kunna överklaga betyg skulle således stärka likvärdigheten mellan skolor. Frågan är dock också av principiell karaktär. Då betyg är en form av myndighetsbeslut bör dessa, i likhet med att andra myndighetsbeslut, givetvis kunna överklagas. 

Slutligen, möjligheten att överklaga sina betyg skulle frånta föräldrar skälen att försöka utöva påtryckningar på lärarna i frågan om deras betygssättning. På så sätt skulle föräldraengagemanget, som i grunden är mycket positivt, kunna kanaliseras på rätt saker. I de fall då det handlar om barnens betyg skulle det, till skillnad från i dag, kunna hanteras på ett formaliserat och likvärdigt sätt, mellan olika skolor. 

Engagerade föräldrar, i likhet med de som lyfts i Expressens reportage om Enskilda Gymnasiet, bör bejakas. Dock måste möjligheterna att ifrågasätta och ompröva lärares betygsbeslut bli mer likvärdiga mellan olika skolor. Av det skälet måste det bli möjligt att överklaga sina betyg. 

Carl Nordblom, distriktsordförande för MUF Stockholm
Rebecca Nordin Vainio, ordförande för Moderat Skolungdom Stockholm 

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera