Annons

”Betyg måste kunna överklagas – under ordnade former”

Publicerad 5 februari 2020

Debatt ”Möjligheten att överklaga sina betyg skulle frånta föräldrar skälen att försöka utöva påtryckningar på lärarna i frågan om deras betygssättning”, skriver representanter från MUF Stockholm och Moderat Skolungdom Stockholm.

I en reportageserie som nyligen publicerades i Expressen granskas några av Sveriges så kallade ”elitskolor” – först ut är Enskilda Gymnasiet. I granskningen lyfts bland annat en kultur av starkt föräldraengagemang – en kultur som ibland påstås ha tagit sig uttryck på ett sätt så lärare känt sig ifrågasatta och pressade att förklara varför de gjort den bedömning av eleverna som de har gjort eller varför de satt de betyg de gjort. 

Vi menar att politiken i högre grad bör bejaka starkt föräldraengagemang och skulle gärna se att fler skolor började drivas som icke-vinstdrivande stiftelser med föräldrar i styrelsen. Dock måste politiken också se till att skapa strukturer som gör att föräldraengagemanget kanaliseras på rätt saker och att sådant som ska hanteras av andra än lärare och föräldrar också hanteras av andra instanser. En sådan nödvändig struktur som måste på plats är möjligheten att överklaga betyg.

Svenska skolan skulle i grunden behöva fler föräldrar som är engagerade i sina barns skolgång. Den svenska skolmarknaden, som under rådande omständigheter aldrig kommer kunna bli en perfekt fungerande marknad, skulle åtminstone fungera bättre om fler föräldrar lade ner tid på att höra sig för om kvaliteten på olika skolor och göra aktiva val därefter. När en så hög andel som 16 procent lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet blir det också uppenbart att fler elever skulle behöva föräldrar som kräver att få följa sina barns utveckling och kräver att förstå vad barnen behöver jobba och öva på lite extra på. 

Problemet skulle kunna lösas genom att alla elever, oavsett skola, ges möjlighet att överklaga sina betyg.

Dock får det här föräldrainflytandet givetvis inte medföra att lärare pressas till att sätta felaktiga och orättvisa betyg på vissa elever – en risk som otvivelaktigt ökar om föräldrar på en skola har mycket att säga till om. Dock är det återigen inte föräldraengagemanget i sig som är problematiskt utan att det i dag inte finns någon välutvecklad, formaliserad process för att ifrågasätta sina betyg. Det här problemet skulle dock kunna lösas genom att alla elever, oavsett skola, ges möjlighet att överklaga sina betyg. 

I dag ser nämligen möjligheten att på nytt visa sina färdigheter och därmed kunna få ett högre betyg, mycket olika ut mellan olika skolor. En del skolor erbjuder sina elever obegränsat antal omprovstillfällen, andra skolor erbjuder det under några specifika omständigheter medan vissa skolor enbart erbjuder möjligheten vid ett enstaka tillfälle och mot betalning. Möjligheten att under ordnade former kunna överklaga betyg skulle således stärka likvärdigheten mellan skolor. Frågan är dock också av principiell karaktär. Då betyg är en form av myndighetsbeslut bör dessa, i likhet med att andra myndighetsbeslut, givetvis kunna överklagas. 

Slutligen, möjligheten att överklaga sina betyg skulle frånta föräldrar skälen att försöka utöva påtryckningar på lärarna i frågan om deras betygssättning. På så sätt skulle föräldraengagemanget, som i grunden är mycket positivt, kunna kanaliseras på rätt saker. I de fall då det handlar om barnens betyg skulle det, till skillnad från i dag, kunna hanteras på ett formaliserat och likvärdigt sätt, mellan olika skolor. 

Engagerade föräldrar, i likhet med de som lyfts i Expressens reportage om Enskilda Gymnasiet, bör bejakas. Dock måste möjligheterna att ifrågasätta och ompröva lärares betygsbeslut bli mer likvärdiga mellan olika skolor. Av det skälet måste det bli möjligt att överklaga sina betyg. 

Carl Nordblom, distriktsordförande för MUF Stockholm
Rebecca Nordin Vainio, ordförande för Moderat Skolungdom Stockholm 

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons