Annons

"Betyget är ett tack vid terminens slut"

Publicerad 18 februari 2015

DEBATT För att vända den svenska skolan behövs det lärare, som har goda ämneskunskaper och som förmår eleven att tycka det är roligt att lära sig olika ämnen, men det krävs också en arbetsinsats av eleven och som tack får eleven ett betyg vid terminens slut, skriver Ingrid Klefbäck, fd universitetslektor.

Relaterat

Sedan 1969 har det skett en stor förändring i den svenska skolan, där lärarens roll ändrats, synen på vad som är viktig kunskap och vad som förväntas av eleven. För den traditionella utbildningen var en viktig faktor måste eleven anstränga sig. Att lära sig läsa, multiplikationstabellen, Hallands floder med mera kräver arbete från elevens sida.

Sedan många år har ett flertal lärarutbildare anammat den konstruktivistiska teorin, det vill säga att eleven inte behöver kunna något om något, utan ska istället lära sig ett arbetssätt, där man kan söka kunskap. Att eleven själv skapar och konstruerar genom interaktion med omvärlden finns i läroplanen LGR 69. Betyg gavs bara från vårterminen i 7:an efter att LGR 80 stadfästs. Många lärarhögskolor ansåg att de blivande lärarna inte behövde behärska det ämne de skulle undervisa i, utan viktigaste är de olika ämnenas didaktik.

Den konstruktiviska teorin har ett ökat fokus på eleven och undervisningen är till för att stödja och underlätta elevens eget lärande. Det viktiga är inte resultatet utan att eleverna deltar och utvecklar sina sociala färdigheter och att eleverna lär sig ungefär lika mycket. Denna väg innebär att man ska minska antalet läxor och skjuta upp betyg så länge som möjligt. Läraren är en person som organiserar skoldagen och hjälper till. Som tidig teoretiker nämns ofta Jean Piaget.
Den traditionella läraren däremot förklarar, strukturerar och utmanar genom frågor ett visst innehåll för sina elever som sedan eleverna ska lära sig genom arbete.

Nya modeord är formativ bedömning, som ska förbättra den svenska skolan enligt lärarutbildare.  Den formativa bedömningen har inget värde varken för läraren, eleven eller föräldern om inte det görs en summering med ett omdöme och betyg. Läraren, eleven och föräldern bör diskutera denna summering tillsammans där betyg är ett bra verktyg. Ordet betyg upplevs nu negativt istället för ses som ett mått på hur eleven uppnått skolmålen under terminen.

Att läraren varje lektion ska följa elevens utveckling är självklart, så har alltid bra lärare arbetat. Genom att sätta betyg då synliggör man de elever, som inte har nått målen. Läraren kan då visa rektor att just denna elev behöver mera hjälp för att uppnå målen, speciellt viktigt så att läs och matematiksvårigheter upptäcks mycket tidigt.

Finland hade en snarlik läroplan under 1990-talet, men ändrade tillbaka till den ursprungliga, då elevernas resultat började sjunka och numera har man en tydlig inriktning på vad eleven ska kunna i de olika ämnena. Finland ligger nu i topp vid internationella jämförelser och har betyg från fjärde årskursen.

Hur ska Sverige åter bli ett land som får goda resultat i internationella undersökningar som PISA? Internationella hjärnstudier visar vad som är viktigt för att ett barn ska uppnå goda resultat i skolan. Viktigast är att barnet utvecklar den språkliga förmågan vid 1-4 års ålder och utvecklar talkänslan och tallinjen vid 4-5 års ålder. Hjärnan har de första tio åren en enorm förmåga att lagra en mängd olika fakta. Vid 10-13 års ålder kan eleven börja tänka abstrakt och bygga ramverk på all tidig kunskap. Eleven kan då ta till sig all information från olika texter, som den läser i olika ämnen.

För att vända den svenska skolan behövs det lärare, som har goda ämneskunskaper och som förmår eleven att tycka det är roligt att lära sig olika ämnen, men det krävs också en arbetsinsats av eleven och som tack får eleven ett betyg vid terminens slut.

Ingrid Klefbäck
Fd universitetslektor

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Världens bästa lärare”: Eleverna behöver höga förväntningar

Estetiska ämnen

Global Teacher Prize öppnade många dörrar men Andria Zafirakou jobbar kvar på skolan i problemutsatta Brent. 

Annons
Annons
Kritik mot AcadeMedia

”Annonsen speglar inte Academedias kultur”

Replik

Friskolekoncernen Academedias presschef Anders Porelius svarar på den hårda kritiken.

Kommentera
Annons

Per Kornhall: ”Vad är det för cyniskt monster vi har skapat?”

Skolsystem

Per Kornhall skriver om Academedias anställningsannons.

Anna Ekström om friskolejättens jobbannons: ”Olidligt”

Får kritik

En annons från AcadeMedia har fått många i skolans värld att rasa.

Annons
Annons
Debatt

”Dags att regeringen agerar kraftfullt mot mobbning”

Agenda 2030

Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning. ”Detta är ett oacceptabelt svek”, skriver Friends.

Kommentera

”Skolmyndigheterna måste sluta peka ut lärarna som inkompetenta”

Debatt

Enligt Isak Skogstad är det systemet det är fel på – inte lärarna.

Kommentera
Annons
Skolmiljö

NPF i fokus när lärarna fick delta i skolans ombyggnad

Fysisk lärmiljö

När bygget av nya Stigtomta skola inleddes var personalens vision glasklar: skolan skulle vara NPF-anpassad in i minsta detalj.

SPSM:s 5 tips: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan

Skolmiljö

Viljan att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever är god bland svenska skolor – men det kan fortfarande bli bättre, menar Pia Persson vid SPSM.

Lärarutbildning

UHR efter kritiken: Vi har hållit oss till sanningen

Lärarutbildning

”Intresset för lärarutbildningar ökar” skrev Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande. "Fel och missvisande" svarade Liberalerna.

Centern: ”Det är dags för fristående lärarutbildningar”

Debatt

”Vi vill att fristående lärarutbildningar ska etableras med målsättning att vara ledande för såväl lärarutbildning som skolforskning, för att driva på utvecklingen ytterligare, skriver två av Centerpartiets riksdagsledamöter i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så ska lärarutbildningen göras om: Vill underlätta för fler att bli lärare

Lärarutbildning

Fler ska välja läraryrket och fler ska ta examen. Nu ser regeringen över lärarutbildningen.

Estetlärare

Hon kämpar för estetlärarnas villkor: ”Frustrerande”

Estetiska ämnen

Inga ämneskollegor att rådgöra med, ont om tid mellan lektionerna och otillräckliga salar – det är verkligheten för många estetlärare.

”Vi vill visa vilka rättigheter man har”

Arbetsvillkor

Mycket behöver göras för att förbättra förutsättningarna för estetlärare, visar en ny rapport från LR.

”Hur skapar vi förutsättningar för psykisk hälsa bland barn och unga?”

Debatt

”I en inkluderad skola kan fokus aldrig vara på individen utan ska vara på organisationen”, skriver specialpedagogen Anna Hagberg Nilsson.

Kommentera

Så spetsar du undervisningen: Ställ rätt frågor

Undervisning

Vad är nyckeln till en framgångsrik undervisning som lyfter eleverna? Enligt lärarna Malin Larsson och Tommy Lucassi är svaret enkelt: Ställ rätt frågor. 

Nedskärningar i skolan

Sju av tio kommuner sparar på skolan 2020

Granskning

En majoritet av Sveriges kommuner lever inte upp till skollagens krav, visar Skolvärldens undersökning bland fackligt aktiva lärare.

Här protesterar hundratals mot nedskärningarna

Skolmarschen

”Hör oss vråla, sluta snåla!” 
Så lät det när hundratals personer samlades på Sergels torg för att protestera mot nedskärningarna i skolan. 

Skolmarschen: ”Enough is enough”

Skolmarschen

Under helgen samlades lärare, syvare och föräldrar i hela landet för att protestera mot nedskärningar i skolan.

Lärarna demonstrerar i Norrköping: ”Har knutit handen i fickan”

Skolmarschen

Lärare i Östergötland har tröttnat på kommunernas sparande. 

Piteå marscherar mot nedskärningar: ”Nu får det vara nog”

Skolmarschen

På söndag samlas demonstranter i Piteå för att protestera mot nedskärningar i skolan. 

Lärare i ny protest: ”Antingen kämpar vi eller så dör vi”

Skolmarschen

I helgen väntas landets gator fyllas av tusentals människor som protesterar mot nedskärningarna på skolan.

Lärarna som är elevernas sista chans

Reportage

Eleverna är trasiga och har ofta rört sig bland droger och kriminalitet. Skolan har de i bästa fall besökt sporadiskt.
Möt lärarna som har Sveriges tuffaste lärarjobb.

”Skolan behöver spela en ännu större roll i samhället”

Debatt

”En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar”, skriver Pontus Edenberg.

Kommentera

Hjälp! Robotarna kommer – vad skola vi göra?

Blogg

”Jag tror verkligen att långsiktig glädje i arbetet som lärare förutsätter att vi inte bara lär ut, utan också själva lär nytt”, skriver David Haas.

Forskning

Hon tar skolforskningen närmare lärarnas egna frågor

Forskning

Helena Sagar genomför ett forskningsprojekt som utgår från lärarnas egna frågor. 

”Var finns visionen för svensk skola?”

Debatt

”Skolverkets inbjudan till lärare att medverka i en ”revidering” av läroplanen är ett sofistikerat sätt att ytterligare inkludera lärarna i ett system som knappast bidrar till att höja kvaliteten på skolarbetet”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Extra anpassningar

Genom att arbeta strukturerat utifrån en gemensam grund, når man många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Det menar specialpedagogen Diana Storvik.

Nationella prov

Svensklärare ryter till om nationella proven: ”Blir makabert”

Nationella proven

De långa bedömningsanvisningar får svensklärare att tvivla på sin egen kompetens, menar Filippa Mannerheim.

Ny undersökning: Därför är lärare positiva till nationella prov

Nationella prov

En majoritet av lärarna i grundskolan uppskattar de nationella proven. Det visar nya siffror från Skolverket.

Debatt

”8 uppgifter vi lärare vill ha assistenter till”

Debatt

”Lärarassistenter måste ha en enhetlig befattningsbeskrivning, baserad på vad lärarna själva anser sig behöva. Det här är våra förslag”, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

Kommentera

”Vi lärare behöver verktyg för att reglera vår arbetstid”

Debatt

”Ett sådant verktyg tror jag är nyckeln till att slippa att vi i november har tagit på oss så mycket att vi inte orkar längre”, skriver läraren Emelie Johansson.

Kommentera

Nu ska glädjebetygen stoppas

Betyg

Betygsutredningen får i uppdrag att utreda hur betygsinflation kan motverkas.

Anders Hansen: ”Digitala verktyg gynnar de duktiga eleverna”

Skärmdebatten

Digitala verktyg har sin plats i klassrummet men mobilen ska inte med, om hypade psykiatern Anders Hansen får bestämma.

Forskarna: Ge lärarna makten att definiera elevernas utveckling

Bedömning

Ju mer vi fokuserar på skolans resultat desto sämre går det, menar didaktikprofessorn Magnus Hultén.

Tidskriftspriset

Skolvärlden nominerad till Tidskriftspriset – igen

Nominering

För andra året i rad är Skolvärlden nominerad till det prestigefyllda Tidskriftspriset.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons