724570-alphabet-blocks-in-a-row
Replik

Betyget blir bättre efter ”avslutad kurs”

Skolkommissionen fick knappt ett E i betyg i en debattartikel av sju gymnasielärare. Lars Hallenberg, kanslichef på Lärarnas Riksförbund och en av ledamöterna i Skolkommissionen svarar i en replik: Efter "avslutad kurs" utgår jag från att betyget blir bättre.

Till sju lärare vid Kärrtorps gymnasium.

I ert debattinlägg sätter ni fingret på en känslig fråga i den svenska skoldebatten. Precis som i tidningen Skolvärlden har debattens vågor också svallat höga inom kommissionen.

Lars Hallenberg.
Lars Hallenberg. | Foto: Elisabeth Ohlson-Wallin

Vi har dock kunnat enas om att ska ett val finnas, ska det vara obligatoriskt. Vi delar Kärrtorpslärarnas åsikt att ska ett sådant obligatoriskt val fungera, måste det kompletteras med ett antal åtgärder som ska vara tillräckligt verkningsfulla för att motverka segregation. Kommissionen ser i likhet med OECD ett behov av att utveckla en modell som möjliggör val av skola samtidigt som segregation och minskad likvärdighet motverkas.

Kommissionens arbete går nu över i nästa skede. Förslagen ska konkretiseras och kompletteras. Kommissionens ledamöter har i många frågor olika utgångspunkter. De lösningar man kan finna på egen hand har säkert alla förtjänster, men kommissionen kommer att anstränga sig för att försöka finna de gemensamma nämnare som kan utgöra förslag som hela kommissionen står bakom.

Jag hoppas och utgår från att det betyg som de sju lärarna vid Kärrtorps gymnasium ger oss efter ”avslutad kurs” blir bättre och att de då samtidigt bedömer den helhet som ett slutbetänkandes alla delar utgör.

Lars Hallenberg, kanslichef Lärarnas Riksförbund och ledamot av Skolkommissionen

Kommentera