lundahl

Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet. Foto: Örebro Universitet/Maria Elisson

Corona

Betygsforskaren: Så påverkar corona kunskapsinlärningen

Mer distansundervisning, inställda nationella prov och klassrum som gapar tomma. 
Många oroas just nu över hur coronaviruset kommer att påverka elevernas kunskaper. 
– Om situationen kvarstår till sommaren så kommer det bli tufft att bedöma eleverna lika rättvist, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet.

Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, har följt utvecklingen och den rådande kunskapsdebatten. Han tror till att börja med att beslutet att ställa in nationella proven en termin inte kommer att ha någon stor betydelse i slutändan.

– Det finns utvärderingar där 75 procent av lärarna säger att nationella proven visar något man redan visste om eleverna och att lärarna har tillräckligt med bedömningsunderlag ändå. Däremot leder beslutet till att det blir svårt att göra systematiska uppföljningar, som skolmyndigheterna gör, över betygsinflationen. 

Samtidigt kommer det att uppstå flera svårigheter i gymnasieskolan då man gör allt på distans, menar han.

– I den situationen som är just nu kan man som lärare alltid vara osäker på vem det är som egentligen har gjort uppgiften. Det är lättare för lärare att verkligen kontrollera att det verkligen är rätt elev som svarar när man möts i ett klassrum och har prov än när man har hemuppgifter. 

Tror du att coronaviruset kommer att påverka svenska elevers kunskapsinlärning negativt i längden?

– Det beror helt på hur länge coronaviruset kommer att dra ut i tid. Jag tror att lärare kommer att ha tillräckliga bedömningsunderlag, givet då att distansundervisningen fungerar, för att kunna göra en rättvis bedömning. Om situationen kvarstår till sommaren så kommer det bli tufft att bedöma eleverna lika rättvist, säger Christian Lundahl och fortsätter:

– Sedan finns det så klart moment som inte kommer att gå att undervisa och på lång sikt kan det bli svårt att ta igen det. Men om säger att gymnasierna öppnar upp igen efter påsk så tror jag att man kan ta igen det som inte har gått att bedriva över distans.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén har tidigare varnat för det kunskapstapp som coronakrisen riskerar att förorsaka, lärare räds över att det inte går att hålla samma kvalitet som i den reguljära undervisningen och samtidigt rapporteras det runt om i landet om en väldigt ansträngd situation för de som fortfarande är igång i grundskolan.

Hur ser du på oron som målas upp? 

– Jag vill tro att elever på gymnasiet klarar av att hålla en bra studiedisciplin under en period. Skulle det vara så att man inte får med sig allt nu, så tror jag att det går att reparera. Jag tror inte att det här spelar så stor roll att det kommer försämra möjligheterna för eleverna att klara sig i framtiden eller inte. Det som eleverna förlorar nu är kunskaper som man kan arbeta hem i senare studie- och arbetsliv, säger Christian Lundahl.

Skulle eleverna inte komma tillbaka till skolan förrän efter sommaren finns det däremot en stor risk för att det skulle kunna leda till negativa effekter, tror han.

– Det har skapats ett naturligt experiment där man i framtida internationella kunskapsmätningar kommer kunna se om det har spelat någon roll i de länder där man stängt ner skolan tidigt – som Norge, Danmark, Tyskland. Jag tycker att det ska bli väldigt intressant att se vad effekterna blir av att olika länder gör på olika sätt.

Tror du att det kommer att synas i de länderna i framtiden?

– Jag är tveksam till att det får stora effekter. Jag underskattar givetvis inte betydelsen av skolan för lärandet, men jag tror att man kommer kunna hämta igen det mesta framöver. 

Christian Lundahl påpekar samtidigt att det är viktigt att lärare systematiskt utvärderar vad det är som man inte har kunnat arbeta med i undervisningen – så att man vet exakt vad det är man behöver gnugga lite extra på när man väl kan ha ordinarie undervisning igen. 

– Skulle det sedan visa sig att det är vissa kunskapsområden där de inte riktigt kan lita på elevernas resultat på distansuppgifter, då får man sätta in ett extra kunskapsprov i maj eller när det nu kan bli. Detta kan bli extra viktigt i sista året på gymnasiet då eleverna ska få sina slutbetyg. 

Vad mer bör lärare tänka på just nu för att underlätta situationen gällande att bedöma elevernas kunskaper?

– Det är viktigt att lärare redan nu tittar på vad det är för underlag man behöver få in. Sedan tänker jag att det är bra om man löpande gör formativa bedömningar tillsammans med eleverna och frågar hur de tycker att det har fungerat och följa upp deras reflektioner. Det är viktigt att ha diskussioner kring hur det fungerar.

Christian Lundahl menar att man inte får glömma bort att också se den nuvarande situationen som en möjlighet för lärare att lära sig undervisa och jobba på andra sätt.

– Det kan finnas saker i det man nu gör som faktiskt är bättre än det man tidigare har gjort i sin undervisning. Många har nog tvingats att tänka om kring undervisningsupplägg och vilka uppgifter som studenterna får. Man kan inte säga att allting blir sämre nu utan det blir annorlunda och då är det viktigt att utvärdera situationen efteråt. För det här kan uppstå igen i framtiden och då är det viktigt att man har tagit lärdom av hur man bäst kan jobba om en skola behöver stänga ner under en längre period. 

Hur länge måste coronakrisen hålla på för att man faktiskt ska kunna se att situationen påverka kunskapsinlärningen negativt?

– Svårt att svara på. Men det som man vet är effekter av sommarlovet. Där kan man se att ett långt sommarlov har negativa effekter framförallt inom matematik, därför att eleverna inte räknar matematik på sommaren. Men man ser också att eleverna tar igen kunskaperna. 

Detta är inte helt jämförbart med situationen idag eftersom eleverna faktiskt får distansundervisning, menar han.

– Men är man borta ett par månader från skolan så tappar man kunskaper och då är det rimligt att tro att eleverna tappar lite kunskaper om situationen drar ut på tiden. Man kan bara spekulera om det här än så länge, för det här är en helt unik situation. 

Kommentera