ann-sofi_viklund_bild

Ann-Sofi Viklund är bildlärare i Piteå.

| Foto: Privat, Shutterstock
Öppet brev

Bildlärarens brev till Skolverket: ”Efter oron kommer ilskan”

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund i ett öppet brev till Skolverket, med anledning av myndighetens förslag att minska antalet bildtimmar på högstadiet.

Brev från en upprörd bildlärare till Skolverket

Jag har till slut börjat förstå konsekvenserna av ert förslag att skära ner tid i timplanen för bildämnet på högstadiet. Känner stor ångest och oro inför detta. Efter oro kommer ilskan och frustrationen. Vem är ansvarig för detta förslag? Nya galenskaper under år 2021, då vi vid det här laget borde känna till hur viktigt det är att något ämne arbetar fördjupande med budskap och bildanalys, propaganda och påverkan. Att kunna tolka och kritiskt granska mediebilder är särskilt viktigt i dagens samhälle med alla sociala medier, influensers och Youtubeklipp som påverkar våra barn. Då föreslår ni att delar av bildämnets arbetstid ska flyttas till låg- och mellanstadiet?

Att skapande verksamhet är mycket viktigt för människors välbefinnande vet vi också 2021. På högstadiet har vi tyvärr en trend med ökande psykisk ohälsa och s.k. hemmasittare. Det kan bero på mycket men vi vet att skapande arbete behövs för att balansera upp pressen som många elever känner under skoldagens ökande teoretiska schema. Att praktiskt få lösa problem, genomföra sina idéer, träna sin innovativa förmåga är mycket viktigt för elever i tonåren. Att skapa för att uppnå en känsla av inre harmoni och lugn, kan vara väsentligt för barn med svårigheter. Då föreslår ni att delar av bildämnets arbetstid ska flyttas till låg- och mellanstadiet?

Jag kan personligen ta på mig att vara ett bollplank ifall ni behöver hjälp.

Att känna till människans utveckling, med vår historia och kultur ger bättre allmänbildning och en större känsla för sammanhang och därigenom är betydelsebärande egenskaper för kommande studier vet vi 2021. Att träna elevernas kunskaper om konst genom tiderna och i olika delar av världen är en viktig del av bildundervisningen, som också får positiva effekter på elevernas världsuppfattning. Att eleverna också ska kunna förstå ord och begrepp och kunna samtala på ett seriöst och medvetet sätt om bilder och deras betydelser är också viktigt. Små barn kan inte föra resonemang och förstå innehåll på denna nivå. Då föreslår ni att delar av bildämnets arbetstid ska flyttas till låg- och mellanstadiet?

Eleverna ska kunna skapa med olika digitala tekniker och träna sin förmåga att berätta med andra verktyg. Att kunna kombinera sina fotografier eller rörliga bilder med ljud och text och samtidigt våga ta ställning för etiska resonemang i sitt berättande är viktigt i allt värdegrundsarbete, även när det handlar om kreativt skapande. Det är också då vi kan diskutera bilder som handlar om makt, identitet, etnicitet, sexualitet och kön. Det är då vi tränar källkritiskt tänkande och förstår vad upphovsmannarätter betyder. Då föreslår ni att delar av bildämnets arbetstid ska flyttas till låg- och mellanstadiet?

Att skapa med former och färger, olika material i två eller tredimensionella tekniker är det man traditionellt kopplar till bildundervisning. Och visst är det också en viktig del av elevernas bildarbete eftersom färg, form, komposition, design påverkar vår vardag, vårt mående och uppfattning av omvärlden. För att förstå tekniker och syften med olika arbetssätt behöver eleverna få arbeta praktiskt. Det krävs material och kunskap om dessa tekniker för att göra det. Då föreslår ni att delar av bildämnets arbetstid ska flyttas till låg- och mellanstadiet?

Till er som har ansvar för timplanearbetet på Skolverket och tyvärr fortfarande verkar tro att bildundervisningen huvudsakligen handlar om att rita, rekommenderar jag att ni läser era egna dokument och därefter tar er en funderare på hur vi vill att vår svenska skola ska fungera. Jag kan personligen ta på mig att vara ett bollplank ifall ni behöver hjälp.

Hälsningar från en uppgiven och ganska förtvivlad BILD och SO-lärare med snart 41 års erfarenhet av undervisning i svensk skola, som nu inväntar förändringar i och med den fjärde läroplanen. Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren som tappar en stor del av sina tjänster och som absolut inte är positivt inställda till att bli låg-och mellanstadielärare.

”Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling” (Einstein, 1929).

Ann-Sofi Viklund, bildlärare, Piteå

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera