bild1_0

”Vi vill få Skolverket, utbildningsdepartementet och regeringen att förstår hur viktigt vårt ämne faktiskt är”, säger Janet Eriksson, ordförande för Bildlärarnas Riksförening. Bilden är ett montage.

| Foto: Privat, Shutterstock
Bild

Bildlärarna ryter ifrån i ny kampanj: ”Vi ska kämpa”

Skolverkets förslag på nya timplaner har väckt ilska, men också viljan att förändra. Bildlärarnas Riksförbund är tillbaka och målet är tydligt:

– Vi kommer att kämpa för att ge bildämnet en rättmätig plats i skolan, säger ordförande Janet Eriksson. 

Syftet med den fristående föreningen är att stärka samhörigheten mellan bildlärare, samt slå vakt om och stärka intresset för bildämnet i skolan och samhället.

– Vi kommer att kämpa för att ge bildämnet en rättmätig plats i skolan. Kreativa ämnen är inte till för att mjuka upp den teoretiska dagen, säger Janet Eriksson, ordförande för Bildlärarnas Riksförening.

Skolvärlden har tidigare rapporterat om hur landets bildlärare uttryckt oro och frustration efter Skolverkets förslag på nya timplaner. Missnöjet grundade sig i att ämnet inte prioriteras högre när timmarna från elevens val, som myndigheten anser bör plockas bort helt, omfördelades till andra ämnen – men också i förslaget att flytta fem bildtimmar från högstadiet till lågstadiet.

Kritiken fick Skolverket att backa från förslaget att skära bort ämnestimmar från högstadiet. Förslaget om att slopa elevens val står däremot kvar i den nya timplanen, som överlämnas till regeringen den 31 mars.

Janet Eriksson beskriver hur beskedet utmynnade i beslutet att återuppta Bildlärarnas Riksförening.

– Vi fick Skolverket att ändra sig om bildtimmarna på högstadiet, men nöjer oss inte där. Bildlärare är ofta ensamma i sitt slag på sina skolor därför finns behovet av en gemensam plattform att utbyta tankar kring till exempel förutsättningarna och arbetsmiljön för yrkesutövningen, precis som utvecklingen av bildämnet i sig. En plattform är också värdefull för att organisera sig och mobilisera kraft för förändring.

Folk skriver och tackar för att vi äntligen gör någonting.

Sedan 1980 har bildämnet fått sitta i baksätet. Ämnet har blivit alltmer snuttifierad och kortsiktig, vilket enligt Janet Eriksson har gjort det i princip omöjligt att bedriva en bra undervisning.

– Sverige är väldigt känt för designers, men hur ska vi få fram dem om inte bildämnet får plats i kursplanen? Vi vill få Skolverket, utbildningsdepartementet och regeringen att förstår hur viktigt vårt ämne faktiskt är. Framför allt i dagens samhälle där internet och sociala medier gör att barn och unga översköljs med bilder som de behöver lära sig tolka och ifrågasätta, och var gör de det? Jo i bildämnet.

Föreningen, som startades den 14 mars, var på fredagsförmiddagen uppe i ett trettital medlemmar. Förhoppningen är att antalet kommer att öka ytterligare. Inte minst med tanke den inledande kampanjen där kända konstnärer och kreatörer som Lasse Åberg, Carolina Falkholt och Marianne Lindberg De Geer berättar vad bildämnet har betytt för dem. Konstnärsupproret ”Stärk bildämnet” publicerades på föreningens sociala medier den 21 mars och har redan väckt stort engagemang, säger Janet Eriksson.

– Vi har fått många hejarop där folk skriver och tackar för att vi äntligen gör någonting för att förändra en ganska omöjlig arbetssituation. Att undervisa laborativt i helklass på cirka 30 elever, att bedöma och ha individualiserad undervisning till mellan 400-500 elever per läsår är omöjligt. Att följa centrala innehållet och få med allt när lektionstiden är 45 minuter i mellanstadiet är omöjligt. Många av dem som vill gå med i föreningen vill se förändring. En förändring där man tar tillvara de kreativa/estetiska värdena inte bara de teoretiska. Där arbetssituation blir dräglig.

Hon fortsätter:

– Vi hoppas vår kampanj ökar förståelsen för att film och konst inte uppstår inte av sig själv. Kreativa ämnen behöver grogrund och utrymme precis som teoretiska ämnen. För att vi ska kunna njuta av vackra saker måste vi också ge barn och unga utrymme till att vara kreativa och skapa dessa.

Kommentera