skolpol-fortroende-partier-3
Förtroendeundersökning

Björklund omsprungen av Fridolin – bland lärarna

Gustav Fridolin (MP) är lärarnas favorit. Och hans parti har den bästa skolpolitiken enligt lärarna. Förtroendet för Fredrik Reinfeldt (M) och Stefan Löfven (S) är däremot mycket lågt när det kommer till skolfrågor. Det visar en ny undersökning från Skolvärlden. 

Tendensen från EU-valet står sig även när lärarna rankar riksdagspartiernas skolpolitik. Miljöpartiet kliver fram som det parti som har störst förtroende hos lärarna. Och det rödgröna blocket har betydligt större förtroende än Alliansen.

– En regering får efter ett tag alltid sjunkande förtroende, därför att man får ta ansvar för allt som inte funkar, säger utbildningsminister Jan Björklund till Skolvärlden.

37 procent av lärarna som deltog i Skolvärldens undersökning uppger att de har stort förtroende för Miljöpartiets skolpolitik. MP är också det parti som lägst andel lärare har lågt förtroende för.

Utbildningsministerns parti delar lärarna i två läger. Drygt var tredje uppger att de har stort förtroende för Folkpartiets skolpolitik. Samtidigt säger fyra av tio lärare att de har litet förtroende för partiets skolpolitik.

– Jag tror att vi har stort förtroende för de reformer vi har gjort. Men vi behöver gå vidare, vi behöver återförstatliga skolan, vi behöver fortsätta höja lärarlönerna, till exempel, säger Jan Björklund. 

Det parti som placerar sig efter FP i förtroendeligan är Vänsterpartiet, som 25 procent av lärarna har stort förtroende för.

Moderaternas och Socialdemokraternas skolpolitik har lärarna betydligt lägre förtroende för. Bara 12 procent har stort förtroende för M skolpolitik. Motsvarande siffra för S är 20 procent.

Övriga partier har ett lågt förtroende hos de lärare som känner till deras skolpolitik, men en mycket stor andel av lärarna uppger att de inte känner till partiernas skolpolitik.

Lärarna har också fått ange sitt förtroende för riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner och resultatet är tydligt – lärarna har lågt förtroende för de skolpolitiska talespersonerna, eller dålig kännedom om dem.

I topp hamnar Jan Björklund (FP), som liksom sitt parti delar lärarkåren i två läger. 30 procent har stort förtroende för Jan Björklund, samtidigt som 45 procent har lågt förtroende för honom.

Samtliga andra talespersoner får låga betyg från lärarna. Rosanna Dinamarca (V) hamnar på andra plats, följd av Ibrahim Baylan (S) och Jabar Amin (MP).

Ibrahim Baylan är den talesperson som har klart lägst förtroende hos lärarna. Nästan varannan lärare, 48 procent, har litet förtroende för honom.

Även Moderaternas Tomas Tobé har lågt förtroende hos lärarna, där 45 procent har svarat att de har litet förtroende för honom.

Lärarna har också fått svara på vilket förtroende de har för riksdagspartiernas partiledare när det kommer till skolfrågor.

Mest anmärkningsvärt är att endast 4 procent av lärarna har stort förtroende för statsminister Fredrik Reinfeldt. Och bara 7 procent har stort förtroende för Socialdemokraternas Stefan Löfven.

Klart störst förtroende har som sagt Gustav Fridolin, som 37 procent har stort förtroende för. Han följs av Jan Björklund, som 24 procent har stort förtroende för, och Jonas Sjöstedt, som 10 procent har stort förtroende för.

Närmare 1 600 lärare har svarat på Skolvärldens enkät om förtroende för riksdagspartiernas skolpolitik, skolpolitiska talespersoner och partiledare. 

skolpol-fortroende-talespers-4
skolpol-fortroende-partiledare-4
skolpol-fortroende-blocken-4
Kommentera