WEB_INRIKES

Björklund: Otänkbart att delarna utgår

Antiken och medeltiden kommer finnas kvar i historien.
”För mig är det otänkbart att dessa delar skulle utgå ur skolundervisningen”, skriver utbildningsminister Jan Björklund i Svenska Dagbladet.

Skolverket gör just nu om samtliga kursplaner för grundskolan. Den 1 april ska kursplanerna presenteras för regeringen – men föreslagna förändringar är redan föremål för heta debatter.
Skolverket har i ett utkast fört fram att undervisningen om antiken och medeltiden skulle bantas bort och att större fokus skulle läggas på modern historia i de 200 timmar klocktimmar eleverna i grundskolan har i ämnet. Något som mött hårt motstånd. Historieprofessorn Dick Harrisson skrev på Expressens debattsida:
”Personerna bakom läroplanen har låtit sina egna modernhistoriska preferenser bli normerande. Bakom detta står det faktum att antalet timmar en historielärare har till förfogande är lågt. Men det hör inte hit. Alla som ägnar sig åt undervisning, från grundskola till universitetsnivå, brottas med dilemman som frambesvärjs av tidsbrist. Problemet hanteras dagligen genom god planering och pedagogiska knep, förvärvade genom erfarenhet på fältet.”

Inte godkännas

Nu säger utbildningsminister Jan Björklund att förslaget till ny historiekursplan inte kommer godkännas av regeringen.
”Antiken är vaggan för västerländsk civilisation. Medeltiden är ett centralt skeende där Sverige blev Sverige, städer byggdes, vårt land kristnades och handel med köpmän och pengar växte till. För mig är det otänkbart att dessa delar skulle utgår ur skolundervisningen”, skriver han i SvD.
Det har även blivit protester mot ändringar av kursplanen i religion. Svenska Evangeliska Alliansen uppmanar via sin hemsida folk att protestera mot att en text om kristendomens betydelse tagits bort, rapporterar SR Ekot.

700 protestbrev

Hittills har Skolverket fått ta emot 700 brev och mejl.
– Vi har breddat undervisningen mot fler religioner och andra livsåskådningar och kanske tydliggjort det mer än vad det varit tidigare, säger Maria Weståker, ämnesansvarig på Skolverket, till Ekot.
Jan Björklund säger att han vill se det slutliga förslaget innan han ger besked om regeringens åsikt i frågan.

Kommentera