jan-bjorklund-pisa-810
Foto: Gustav Karlsson
Väntad försämring

Björklund: Resultaten i Pisa är förväntade

För Jan Björklund var tisdagens Pisa-resultat allvarligt, men väntat. Han är inställd på ett svagt resultat även nästa gång – och ser ett förstatligande av skolan som en av de viktigaste åtgärderna för att vända trenden.
– Ska man gå in med kunskapsreformer och verkligen lyfta skolan så finns inte den kompetensen i 290 kommuner, säger han till Skolvärlden.

På presskonferensen gjorde utbildningsminister Jan Björklund (FP) klart att han inte är överraskad över att resultaten fortsätter att sjunka. Han har varit beredd på det, och tror att det till stor del beror på kommunaliseringen och undervisningsmetoder med mycket eget ansvar för eleverna.
– De försämrade resultaten är allvarliga. Men också förväntade och har pågått i 20 år, sade han.

Försämringen är allra störst bland pojkar och lågpresterande elever. Enligt Jan Björklund har de påverkats mest av det han brukar kalla ”flumskolan”.
– När vi för länge sedan gick från en traditionellt lärarledd katederundervisning till en metod där eleverna skulle ta mycket ansvar själva, så är det just de här grupperna som drabbas mest. Elever som är mogna eller får mycket stöd hemma, som flickor eller elever från akademikerhem, klarar detta mycket bättre än vad arbetarpojkar gör. Jag tycker det är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna, att återgå till mer traditionell katederundervisning.

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström sade på deras presskonferens att bredden och djupet på Sveriges försämring visar på ett systemfel. Jan Björklund håller med.
– För det första när det gäller just undervisningsmetodiken. Det andra är att kommunaliseringen, med stor sannolikhet, är en viktig orsak till försämringen. Kommunerna klarar av att förvalta skolan, men ska man gå in med kunskapsreformer och verkligen lyfta skolan så finns inte kompetensen i 290 kommuner. Under mycket lång tid har också läroplaner, betygssystem och annat inte varit tillräckligt stringent – och det är ju det som vi stramar upp nu.

Alliansen har suttit vid makten sedan 2006, och Jan Björklund på utbildningsministerposten sedan 2007. Han säger på presskonferensen att han ångrar två saker; att man inte återgick till en mer traditionell katederundervisning tidigare – och att man inte förstatligade skolan redan när man tog över makten.

Men ni var inte eniga om förstatligandet i regeringen, så det hade inte kunnat göras?
– Det hade vi kunnat, om vi varit överens.

Men det var ni inte, och är väl inte nu heller?
– Nej, men jag säger vad jag tror. Och så får andra säga vad de tror. Jag menar att det vore en viktig åtgärd, men det är helt rätt att det inte finns tillräckligt starkt stöd i riksdagen för detta.

Kan resultatet vända ordentligt utan ett förstatligande, så som du ser det?
– Det kanske det kan, men jag tror att det definitivt underlättas av ett statligt huvudmannaskap.

Är kommunaliseringen den största faktorn till raset?
– Det är en av de största. Men skulle jag peka på bara en är det katederundervisningen, det är en viktig delförklaring både till de sjunkande resultaten och ökade klyftor.

Vad kommer hända till nästa Pisa-undersökning?
– Nu handlar det om att fullfölja reformerna vi nu gör. Men vi ska komma ihåg att nästa Pisa mäts om ett och ett halvt år, vilket är väldigt snart i sådana här sammanhang. Per Thullberg pekar i sin utredning på att det snarare kanske är i Pisa-undersökningen därpå som vi kan se tydliga effekter av reformerna vi genomför.

Har du hört något från Fredrik Reinfeldt om Pisa-resultatet?
– Ja, absolut. Vi har pratat om detta.

Hur reagerade han?
– Vi tycker alla att det är allvarligt, men det är också just därför som vi är så angelägna att vända den svenska utbildningspolitiken till att bli mer kunskapsorienterad.

Hur ska du få honom att inse att ett förstatligande vore bäst?
– Haha, det återstår att se.

Kommentera