ranelid

Björn Ranelid började sin bana som lärare och ser flera likheter mellan att undervisa och skriva böcker.

| Foto: Anna-lena Ahlström
Böcker

Björn Ranelid om undervisning och att skriva böcker: Det finns en likhet

Ligger det nära till hands att just lärare drömmer om att bli författare? Björn Ranelid började sin bana som lärare och ser flera likheter mellan att undervisa och skriva böcker:
– Det krävs att man har bildning och beläsenhet – och en noggrannhet med det du säger och skriver, säger han.

En skriver för att få djupdyka i sina undervisningsämnen, en annan passar på att göra upp med saker som inte fungerar i skolan. Ytterligare en tycker att det är en perfekt kombination att undervisa och skriva. 

De lärare som Skolvärlden träffat skriver alla sedan lång tid tillbaka, först och främst för att det är roligt, så småningom för att bli utgivna. Och alla tre har fortfarande en fot kvar i skolans värld och hämtar inspiration därifrån, på olika sätt. 

Och de är långt ifrån ensamma. Håkan Nesser började sin bana som lärare, liksom Björn Ranelid. Fjorton år hann den senare med bakom katedern, i ämnena svenska, religion, filosofi och matematik, innan författandet tog överhanden. Så här 34 romaner senare instämmer han i påståendet att det ligger nära till hands för lärare att bli författare. 

– När jag framträder är jag på något sätt lärare igen och jag tyckte att det var väldigt roligt att undervisa. Jag har inte sagt att jag var en bra lärare men jag var väldigt besjälad och passionerad, säger Björn Ranelid. 

Vilka likheter ser du mellan författande och undervisning? 

– Många! Låt oss lyfta fram de positiva. För en svensklärare, eller lärare i vilket ämne som helst, så krävs det att man har gedigen utbildning, bildning och beläsenhet och en noggrannhet med det du säger och skriver. Det finns en klar likhet. 

Och naturligtvis glädjen och lusten att förmedla. 

 – Glädjen och lusten att förmedla i skrift; händelser, upplevelser och minnen och kunna göra det på ett spännande och lustfullt sätt. Och driften att förkovra sig. Och så måste du behärska språk och grammatik, du kommer inte undan språket när du skriver.

Längtar du någon gång tillbaka till klassrummet och undervisningen? 

– Om jag gör! Det är klart att jag gör. Jag älskar att undervisa. Jag gick alltid dit med glädje. Jag kan längta efter att få undervisa unga människor så att de blir glada och känner: Åh!, vad spännande att han berättar det där eller det där. 

– Jag försökte alltid göra undervisningen så rolig och stimulerande som möjligt och det kan jag känna en längtan efter. Lyft gärna fram den glädjen!

Björn Ranelid berättar att han skrev varje dag under de fjorton år han jobbade som lärare och säger att han inte drar någon skarp skiljelinje mellan tiden som lärare och tiden som författare. 

Du gillade att undervisa, vad är härligast med att skriva?

– Den underbara friheten som också är barbarisk. Det finns en barbarisk frihet i skrivandet eftersom allting är möjligt, rent teoretiskt. Nu ska jag snart börja med min nästa roman. Det är en sådan enorm glädje att skriva den första meningen. Jag skriver inte vidare förrän jag formulerat den, den första meningen är helig för mig. 

Kommentera