Kommentar

”Blir ett moment 22-läge”

Det är inte givet att skolpolitiker inser att mer undervisning också för med sig mer dokumentation, konstaterar Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Då sker det som först kan tyckas paradoxalt, att det blir mindre tid för varje elev. Egentligen är det helt självklart, men jag har märkt att det måste förklaras noggrant för att alla politiker ska förstå. Det blir precis motsatt mot vad de har tänkt.

Tar arbetsgivarna sitt ansvar?

– Jag tror att många politiker börjar förstå att det är en ohållbar situation, men vi har inte sett några effekter än. Alla säger att det är någon annan som borde göra något. Det blir ett moment 22-läge.

Bo Jansson efterlyser snabba åtgärder för att läraryrkets attraktionskraft inte ska påverkas ännu mer.

– Det behövs kraftiga löneförhöjningar och arbetsbelastningen behöver minskas. Det hade gett en omedelbar effekt på söktrycket på lärarutbildningarna.

Kommentera