Lönesatsning

Bo Jansson: ”Nu måste lönerna höjas”

Regeringen bjuder nu in lärarfacken och arbetsgivarna till samtal om hur regeringens löften om höjda lärarlöner ska bli verklighet. Lärarnas riksförbunds ordförande Bo Jansson är optimistisk inför samtalen.
– Nu måste lönerna höjas. Det har varit ett viktigt löfte från regeringspartierna, så det skulle straffa sig politiskt om det inte lyckades, säger han.

Bo Jansson har drivit på regeringen för att samtalen om löner och arbetsvillkor ska komma till stånd. Nu är han glad att inbjudan till ”nationell samling för läraryrket” kommer från ministern för högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson (S). Samtidigt lovar regeringen att skjuta till tre miljarder årligen från och med andra halvåret 2016.

 Det viktigaste budskapet Bo Jansson tar med sig till samtalen är att regeringen måste säkerställa att de statliga pengarna verkligen når fram till lärarna. Den statliga satsningen får inte bli en ursäkt för huvudmännen att slippa satsa pengar.

– Samtidigt är det viktigt att värna den svenska modellen. Det är arbetsmarknadens parter som har ansvar för lönebildningen, säger Bo Jansson.

Bo Jansson upplever att det nu finns en stor politisk enighet om behovet av höjda lärarlöner. Om det blivit ett extra val är han övertygad om att lärarfacken också pressat Alliansen till nationella satsningar på lärarlöner, utöver de pengar till förstelärare som fanns med i deras budget för 2015.

– Det är uppenbart att lönerna måste upp när tusentals lärare går i pension varje år samtidigt som allt för få söker till lärarutbildningen, säger Bo Jansson.

LR:s ordförande ser också fram emot en diskussion om stärkt fortbildning och kompentensutveckling, där han menar att kommuner och friskolor svikit sitt ansvar. Han hoppas nu på en statlig satsning. Matematiklyftet och andra nationella satsningar som gjorts tidigare har varit lyckade, enligt Bo Jansson.

– När staten gått in har det blivit väldigt populärt bland lärarna, säger Bo Jansson.

Hellmark Knutssons inbjudan till ”nationell samling” kommer dagen efter utbildningsminister Gustav Fridolins besked i Svenska dagbladet om att staten ska ta ett större ansvar för skolor med låga resultat. Bo Jansson menar att LR:s krav på en statlig skola vinner allt mer gehör.

– De som för några år sedan sa att LR inte kan förflytta politikernas positioner, de hade fel. Sakta men säkert ökar det statliga ansvaret, säger han.olof

Kommentera