Fortbildning

Bok om antiziganism till landets skolor

Alla SO-lärare, på landets högstadieskolor, får i dagarna boken ”Antiziganismen i Sverige”. 

Materialet finns att ladda ner från kommissionens webbplats.

Ladd ner boken här:

Ladda ner lärarhandledningen här

Bakom bokutskicket står Kommissionen mot antiziganism som vill sprida kunskaper om antiziganismens historia i Sverige, med kopplingar till nutid. Boken ”Antiziganismen i Sverige – om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och i dag” bygger på regeringens vitbok ”Den mörka och okända historien”.

– Sverige har en antiziganistisk historia. Staten och kommunerna har utsatt romer för övergrepp och kränkningar. Denna del av den svenska historien har haft en undanskymd roll och inte gjorts känd för en bred allmänhet. Genom denna storsatsning, som riktar sig till lärare och elever på högstadiet, vill vi ändra på det, säger Thomas Hammarberg, ordförande i Kommissionen mot antiziganism i ett pressmeddelande.

Även en lärarhandledning har tagits fram och det är boken, lärarhandledningen och vitboken som nu skickas till alla SO-lärare. Tanken är att materialet ska vara ett komplement till övriga läromedel.

– Läroplanen föreskriver att skolan ska se till att varje elev ska få kunskaper om nationella minoriteter och deras historia. Vi vet att det finns omfattande kunskapsluckor och den här boken ska ses som ett led i att förändra detta missförhållande, säger Heidi Pikkarainen, huvudsekreterare i kommissionen, i pressmeddelandet. 

Kommentera