Examenspremie

Bonus ska locka fler att bli matte- och NO-lärare

Regeringen vill införa en examenspremie på max 75 000 kronor för lärarstudenter som läser matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. Men lärarfacken är inte helt nöjda.
– Förslaget är i sig vällovligt, men haltar så länge regeringen inte ser till helheten, säger Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund. 

För att få fler lärare att välja att utbilda sig i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen vill regeringen ge de som fullföljer sin utbildning en skattefri examenspremie på 25 000 kronor per ämne, max 75 000 kronor per student.

Premien ska omfatta såväl blivande studenter som de som befinner sig i den nya lärarutbildningen som infördes 1 juli 2011. Premien ska också omfatta studenter som från 1 juli läser in en förkortad lärarutbildning och har tidigare ämnesstudier bakom sig.

– Åtgärdspaketet visar hur akut läget är. Vi har varnat för att vissa ämnen riskerar att utrotas från skolan eftersom det inte kommer finnas behöriga utbildade lärare som kan undervisa i dessa ämnen, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund kallar åtgärden för konstgjord andning och menar att det som behövs är en förändring av de grundläggande villkoren, som lön och arbetsförhållanden, så att läraryrkets status höjs.

Regeringen vill också bygga ut ämneslärarutbildningen för att få in ytterligare 440 matte- och NO-studenter varje år och utöka den kompletterande pedagogiska utbildningen med 2 600 platser till år 2020.

Dessutom vill regeringen inrätta ett snabbspår för forskare inom matematik, NO och teknik att läsa in en kompletterande pedagogisk utbildning. Samt låta de här studenterna få ett utbildningsbidrag på cirka 25 000 kronor per månad före skatt.

Syftet med snabbspåret är att få fram fler lektorer.

– Åtgärder som att dubblera intagningen till lärarutbildning i matematik och naturvetenskap och snabbspår är i sig vällovligt, men haltar så länge regeringen inte ser till helheten. Samhällets och skolans behov måste bättre få styra vilka lärarutbildningar som anordnas. Staten måste därför på samma sätt som man ökar antalet platser till matematik och naturvetenskap inte bidra till att utbilda för arbetslöshet i andra ämnen. En statlig dimensionering av lärarutbildningen är nödvändig, säger Bo Jansson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm