lararlon
Lärarlönelyftet

”Borde inte vara några problem att permanenta lönelyftet”

Lärarlönelyftet börjar betalas ut under hösten. Medan regeringen menar att det är en permanent satsning, har flera kommuner valt att betala ut det endast under ett år.
– Det borde inte vara några problem att permanenta lönelyftet, säger Sara Svanlund, Lärarnas Riksförbund.

Vad är Lärarlönelyftet?

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Medlen för Lärarlönelyftet, 3 miljarder kronor årligen, räcker till löneökning för cirka 60 000 lärare.

Här kan du läsa mer.

Utbildningsminister Gustav Fridolin menar att det är självklart att det statliga bidraget på 3 miljarder kronor ska medföra en permanent löneökning för särskilt kvalificerade lärare. Men flera kommuner har valt att tolka det som ett ettårigt bidrag.

Sara Svanlund.
Sara Svanlund.

– Nu gör regeringen det som kommunerna inte klarat av och höjer lärarnas löner. Då måste kommunerna visa att de också tycker att det är viktigt, säger Sara Svanlund, andre vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, menar att det inte finns några krav på att kommuner som tar emot det statliga bidraget ska ge det permanent.

– Både förordningen och Skolverket pekar på att de är tidsbegränsade bidrag och utifrån det kan man inte säga annat än att förutsättningarna är sådana. Däremot vet man att flera av våra medlemmar arbetar utifrån att de är permanenta, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL.

Sara Svanlund är kritisk.

– De riskerar att tappa lärare om de inte kan visa att de är intresserade av att satsa på skolan och lärarna i sin kommun, då kommer lärarna att jobba någon annanstans.

Men Lärarnas Riksförbund är också kritiskt till att ökningarna inte omfattar alla lärare.

– Där skulle jag vilja rikta kritik till kommunerna, det står fritt för dem att satsa på alla lärare. Och tycker man att man har duktiga lärare i sin kommun så måste man satsa på dem. Alla lärare bör få ta del av detta, säger hon.

Kommentera