Sociala medier

Bra eller dåligt med het twitter-debatt?

Personangrepp och hot förekommer i skoldebatten på nätet. Meningarna går isär om huruvida det är en storm i ett vattenglas eller ett samhällsproblem.

Konsultföretaget Rektorsakademin Utveckling (RAU) bjöd in utvalda offentliga skolföreträdare till slutna ”rundabordssamtal om det hätska debattklimatet på sociala medier” och intervjuades om detsamma i SVT. Reaktionerna i de sociala medierna är blandade.

En del debattörer påpekar att det här kommer en dryg vecka efter att Rebel Learners, som grundades av RAU, kritiserats i radio och menar att det hela mer ska ses som krishantering av ett kommersiellt aktiebolag än som ett försök att främja skoldebatten. Andra som Skolvärlden pratat med bekräftar att det finns individer som tar till personangrepp och hot i debatten.

– Jag tänker mig för både en och två gånger innan jag ger mig in i en diskussion, efter att jag stuckit ut hakan och blivit påhoppad tidigare, säger en grundskollärare som på förekommen anledning vill vara anonym.

Hen är förstående för att RAU väljer att bjuda in skolans företrädare till slutna samtal snarare än att ta diskussionen direkt med sina belackare.

– Det stämmer ju faktiskt som de säger i intervjun på svt: Det spelar ingen roll vad de säger, det resulterar ändå bara i hot och hat från de som ogillar dem, säger hen till Skolvärlden.

Håkan Fleischer forskar om IT i skolan och är flitig skoldebattör på bland annat twitter. Han håller med om att det kan spåra ut ibland, och har själv fått känna på det. Men han tycker att frågan om tonläget får mer plats än den förtjänar.

– Det finns ett problem med tilltal i alla offentliga samtal som är omodererade. Och det är klart att 140 tecken på twitter, det kan bli lite onyanserat och svart eller vitt. En del säger att det har blivit värre på senare tid, själv kan jag inte avgöra det. Men oavsett tonen så är twitter en värdefull arena för att byta idéer och tips och bygga nätverk. Nyttan är mycket större än problemet med personliga påhopp, säger han.

Han är också en av de som flitigast kritiserad RAU:s rundabordssamtal.

– RAU har ett redan ett väldigt stort inflytande över innehållet i skoldebatten, inte minst genom SETT och Rebel Learners. Nu vill man få inflytande över HUR det samtalet ska föras. Jag tror att man som ett stort och tongivande aktiebolag får vara mer noga med att skilja på vad som är debatt och åsiktsmarkeringar, och vad som är rena påhopp, säger han.

Håkan Fleischer och flera andra kontaktade RAU inför mötet och ville delta, alternativt efterfrågade att samtalet skulle streamas på nätet för intresserade att följa. Så blev det inte. Enligt uppgift deltog Skolverket, SKL, Friends och Lärarförbundet på mötet som hölls på måndagen. Lärarnas Riksförbund tackade nej till inbjudan. Det är fortfarande oklart för utomstående hur mötet förlöpte.

Kommentera