laromedel_2
Foto: Shutterstock
Debatt

”Bra läromedel är ett krav för att öka likvärdigheten”

Debatt Bra läromedel är en nyckel för ökad likvärdighet och stärkta kunskapsresultat i skolan. Det är även särskilt viktigt i ett läge när allt fler elever undervisas av obehöriga lärare, skriver Fredrik Christensson (C) och Niels Paarup-Petersen (C).

Nyligen presenterade Läromedelsförfattarna, de två lärarfacken och Sveriges tre största elevorganisationer en rapport om läromedelssituationen i Sverige. Den konstaterade stora skillnader och bristande likvärdighet med tillgång till läromedel för elever och lärare. Rapporten konstaterade att bara var tionde lärare kan köpa in alla de läromedel de anser sig behöva. Tidigare har Läromedelsföretagen även visat att Sverige är det land i Norden som lägger minst resurser på läromedel.

Sverige står samtidigt inför en gigantisk utmaning med lärarbrist och många obehöriga lärare. Det kommer saknas över 40 000 behöriga lärare och förskolelärare till år 2033 och redan idag är nästa var tredje lärare i grundskolan obehörig enligt Skolverkets statistik.  Vi behöver stärka yrkets attraktivitet och skapa fler vägar in till läraryrket för att möta den utmaningen, men det behövs andra insatser i det korta perspektivet.

Fredrik Christensson.
Fredrik Christensson.

I ett läge när allt fler elever undervisas av obehöriga lärare blir läromedel ännu viktigare för att öka likvärdighet och stärkta kunskapsresultat i skolan. Regeringen har tillsatt en utredning som ska lägga förslag för att säkra tillgången till ändamålsenliga läromedel av hög kvalitet. Det är bra.

Centerpartiet presenterade för över ett år sedan förslag om att införa en centralt samordnad granskning av läromedel där de graderas utifrån huruvida de följer läroplanen och deras kvalitet. Det ska inte resultera i en tvingande lista utan ses som ett stöd för lärarna i deras val av läromedel. I dag är det upp till varje skola eller huvudman att avgöra om ett läromedel uppfyller läroplanen och är av god kvalitet. Tyvärr blir det i praktiken oftast upp till den enskilda läraren att genomföra granskningen.

Niels Paarup-Petersen.
Niels Paarup-Petersen.

Det är viktigt att de läromedel som används speglar läroplanen och är av hög kvalitet. Särskilt viktigt blir det när allt fler elever undervisas av obehöriga lärare.

Det är därutöver viktigt att säkerställa likvärdigheten i skolan och att alla elever har tillgång till bra läromedel. Regeringen bör därför lägga ett tilläggsuppdrag till den pågående utredningen om läromedel att granska tillgången och likvärdigheten för läromedel samt lägga förslag för hur det kan öka.

Centerpartiet arbetar för att alla elever ska mötas av en bra utbildning, oavsett var i landet man bor, vilken bakgrund man har eller om man är flicka eller pojke. Att alla elever har tillgång till bra läromedel är en viktig del för att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten.

Fredrik Christensson (C), riksdagsledamot
Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera