amra_larosattet
Metod

Bra resultat när elever får lära elever

Läraren Amra Dzindo jobbar aktivt med lärosättet ”Barn lär barn”.
En metod som utgår från att elever i år 6 lär elever i lägre årskurser, och det har visat sig ge goda resultat.
– När eleverna förklarar för varandra förstår de själva bättre, säger hon.

Amra Dzindo är förstelärare och undervisar i matematik, NO och teknik på Munkhätteskolan i Malmö. Under det senaste året har hon, tillsammans med sina elever i årskurs 6, jobbat aktivt med lärosättet ”Barn lär barn”.

Undervisningsmetoden är inspirerad av skolforskarna Dylan Wiliams, John Hattie och Helen Timperleys idéer om skola och utbildning. Amra Dzindo har utifrån experternas reflektioner valt att ta undervisningen åt en riktning som hon tror gynnar elevernas lärande maximalt.

Kort och gott kan ”Barn lär barn” förklaras som en metod där eleverna är en resurs för varandra. Hennes elever i årskurs 6 lär ut till andra elever i årskurs 2, 4 och 5.

– Det kan vara allt möjligt barnen lär varandra. Nu senast har det handlat om att skapa ”pop-up”-böcker inom tekniken och så har de löst sudoku i matematiken, säger Amra Dzindo.

Hon menar att eleverna lägger ner betydligt mer tid i sina arbeten samtidigt som de lär sig momenten snabbare.

– När eleverna förklarar för varandra förstår de bättre. Det blir enklare, de vågar också ställa helt andra frågor till varandra som de annars inte vågar ställa inför stor klass. Alla barnen har lärt sig mycket mer, än genom vanlig klassrumsundervisning, säger hon.

– Den här metoden ger mycket mer till både de som försöker lära upp, och de som lär sig. De får uppleva lärande på ett nytt sätt och de blir inspirerade och kreativa. Mina sexor har fått utveckla kommunikativa förmågor på ett helt nytt sätt. De får en helt annan förståelseförmåga, samtidigt som de fått uppleva lärarrollen.

Hon lyfter fram många fördelar med metoden. Förutom undervisningsdelen fungerar det utmärkt som ett sätt för eleverna att lära känna fler barn på skolan, samtidigt som hon får arbeta tätare med andra lärare.

Är det en tidskrävande metod att organisera?

– Än så länge tar det lite för lång tid att organisera metoden, med schemaläggning och så vidare. Men det är värt det. Jag har ett fantastiskt samarbete med andra lärare, det är nyckeln för att lyckas med det här. Mina kollegor såg också att det här var ett sätt att sänka lite arbetsbörda. Det har blivit ett helt annat lugn i klassrummet vilket gör det roligare att undervisa.

Amra Dzindos roll i metoden blir att hoppa in ibland och förklara på lektionerna, förtydliga vissa delar grundligare samt få eleverna att diskutera mer.

– De elever som inte var motiverade tidigare har blivit det. De som hade problem med språket har fått chansen att utveckla det på ett helt nytt sätt och pratar nu mer svenska. Det finns så många fördelar, säger hon.

Ser du några risker med metoden? Spårar det aldrig ur på lektionen?

– Nej, det gör det inte. Men det är viktigt att lärarna inte tar för lätt på det hela. Det är så klart även viktigt som lärare att vara uppmärksam och se till så att det genomförs ordentligt av eleverna. I början handlar det mycket om att eleverna ska bli medvetna om varför det här är ett bra sätt och vad de tjänar på det hela. Det ska inte bara vara ”en kul grej”.

Under sommarlovet ska Amra Dzindo fortsätta jobba med att utveckla metoden för att den ska fungera smidigare under den kommande terminen.

– Jag ska fortsätta utveckla den. För barnen och de andra lärarna har varit så positiva. Förhoppningsvis finns den snart på fler skolor.

Kommentera