Skolpolitik

Bred remisskritik mot betyg i fyran

Förslaget att på försök införa betyg från årskurs fyra får kritik från flera remissinstanser i dagarna. Bland annat från Skolverket och Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund invänder inte mot en försöksverksamhet med betyg i årskurs fyra i sig, men de är kritiska till detaljer i förslaget och menar att det genomförs för tidigt.

Den huvudsakliga kritiken handlar om frivilligheten i försöket, att upp till hundra skolor självmant ska få anmäla sig för att delta. Det gör att urvalet av skolor i försöket inte kommer att vara representativt och det blir därför oklart vilka växlar man egentligen kan dra av resultatet.

| MISSING http://skolvarlden.se/sites/default/files/svante_tideman.jpg |– Oavsett hur utfallet blir kommer man kunna peka på urvalet som en anledning att inte göra politik av det i slutändan. Ska det vara ett försök ska det väl vara ett representativt urval så att det blir på riktigt, säger Svante Tideman, första vice ordförande LR.

Precis som Skolverket menar LR också att man borde vänta till utvärderingen av betyg i årskurs sex är klar innan ytterligare förändringar görs.

– Vi är ju i grunden inte negativa till betyg, utan det vi menar är att man bör låta det här med årskurs sex-betygen analyseras ordentligt först, säger Svante Tideman.

Grunden till förslaget är en uppgörelse mellan regeringspartierna och Alliansen från 2015. En kompromiss mellan regeringens motstånd mot tidiga betyg och Alliansens påhejande.  Svante Tideman beklagar de ideologiska låsningar som finns i riksdagen som han menar försvårar arbetet med att lyfta skolan.

– Tyvärr har skolfrågorna i stort blivit en politisk arena där partierna tjuvhåller på varandra och letar detaljer där man kan positionera sig mot varandra.

Trots det har han förhoppningar på att skolkommissionens arbete ska generera någon typ av gemensam riktning inom skolpolitiken och en ökad statlig styrning av skolan.

Tror du att det kommer att bli så?

– Jag är försiktigt förhoppningsfull. Jag tror inte att svenska folket vill ha mer bråk om det här, utan man vi se en bred uppgörelse.

Utbildningsminister Gustav Fridolins statssekreterare Helene Öberg har tidigare sagt till Sveriges Radio att man kommer att genomföra försöket med trots att både Skolverket och lärarfacken är kritiska.

– Det beror ju på att vi har en överenskommelse med partierna i riksdagen. Vi har förståelse för att det är ett olyckligt förslag, men när vi vet att det fanns en möjlighet för riksdagen att skarpt lagstifta om betyg för alla tioåringar, så bedömer vi ändå att det här är en bättre kompromiss och bättre väg att gå, säger hon i en kommentar.

Kommentera