shutterstock_1025972488
Debatt

”Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten”

Debatt Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

 

I många år har det i Sverige rått en läromedelsfientlig diskurs, skrev skolexperten Per Kornhall och professorerna Andreas Ryve och Kirsti Hemmi i boken Skola på vetenskaplig grund 2016. Lärare och elever har också fått allt färre nya läromedel, en utveckling som Rolf Ekelund mycket riktigt påpekar har pågått i mer än tre decennier.

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet.

Men den engelske läroplans- och läromedelsexperten Tim Oates har jämfört läromedel från högpresterande länder och konstaterat att högkvalitativa läromedel som ger sammanhang är viktiga för att läroplanen ska bli verklighet i klassrummet.

Svenska Läromedel gav nyligen ut debattantologin Den nya läromedelsdebatten, i vilken ordförandena i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, Moderaternas och Socialdemokraternas skolpolitiska talespersoner samt kommunpolitiker uttalar sig om vikten av läromedel. ”Läromedel är en del av det centrala innehållet i skolan”, är ett citat.

Stockholms stad har antagit en läromedelspolicy enligt vilken alla ”elever i Stockholms stads skolor ska ha god tillgång till relevanta analoga och digitala läromedel och lärresurser av god kvalitet”. Skolorna ska ”säkerställa att det finns rätt tillgång till högkvalitativa läromedel”. Policyn hänvisar till internationell forskning.

Vi har alltså fått en ny diskurs. Man förstår att lärarhandledningar och läromedel ger lärare en grund och möjlighet att variera och individualisera undervisningen. Elever får en likvärdig struktur och ett sammanhang för lärandet. Digitala läromedel ger lärare och elever nya möjligheter och sätt att undervisa, lära och samarbeta. Text, film och lärarnas eget material finns lätt tillgängligt.

Svenska Läromedel vill att lärare ska vara krävande och välja det läromedel som passar läraren och klassen bäst. Vi har därför tagit fram Läromedelskollen med frågor. Finns det en lärarharhandledning, är läromedlet flexibelt och främjar ett varierat arbetssätt, vilar det på läroplanens värdegrund och vetenskaplighet, utvecklar det kunskaper och förmågor, är det tillgängligt och har det formgivning och funktionalitet som förstärker undervisning och lärande?

Nu måste utbildningsministern, Skolverket, huvudmännen och rektorerna ta sitt ansvar och se till att den nya diskursen inte bara är tomma ord. Lärare måste få möjlighet välja professionella verktyg. Elever måste få en gemensam grund för lärandet. Det kommer att bidra till att läroplanen blir verklighet i klassrummet och till att alla elever får högre kunskapsresultat.

Rickard Vinde
VD Svenska Läromedel

Kommentera