lagstadieelever_angmo
Granskning

Bristande stöd till obehöriga lärare slår hårt mot elever

Skolor brister i sitt stöd till obehöriga lärare, visar en rapport från Skolinspektionen.
– Eleverna drabbas när de obehöriga lärarna inte får en bra introduktion, säger Heléne Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör.

Läs mer

Skolinspektionen har granskat hur rektorer vid 28 utvalda skolor med elever i årskurs 7–9 arbetar för att säkerställa att elever på skolor med många obehöriga lärare ändå får en sammanhållen undervisning som svarar mot de nationella målen.

Skolinspektionen besökte skolorna i april–september 2017.

Materialet i granskningen består av intervjuer med elever, lärare, rektorer och dokumentstudier.

Hela rapporten kan du ta del av här.

Lärarbristen gör att många skolor har en hög andel obehöriga lärare, vilket ökar risken för att eleverna inte får bra undervisning. Skolinspektionen har nu granskat hur rektorer vid 28 utvalda skolor arbetar för att säkerställa att elever på skolor med många obehöriga lärare ändå får en sammanhållen undervisning med bra kvalitet.

Skolorna har valts ut just för att de har en stor andel obehöriga lärare.

Resultatet visar att drygt hälften av skolorna inte har tillräckliga strukturer och arbetssätt för att ge stöd till sina obehöriga lärare. Konsekvensen av det, skriver Skolinspektionen, är att eleverna kan förlora undervisningstid och att kvaliteten brister i undervisning och betygssättning. 

– Allvarligast blir konsekvenserna för eleverna om man inte har en god organisation. Eleverna upplever att det inte blir kontinuitet i undervisningen, de förstår inte sammanhanget i ett ämne och de kan få börja om med uppgifter som de redan gjort. Det är eleverna som drabbas när de obehöriga lärarna inte får en bra introduktion, säger Helén Ängmo på Skolinspektionen.

En fjärdedel av skolorna behöver utveckla sin introduktion av de obehöriga lärarna. Skolinspektionen ger exempel på att obehöriga lärare själva förväntas söka hjälp hos kollegor för att komma in i arbete.

I drygt hälften av fallen behöver skolorna utveckla arbetet med att stödja de obehöriga lärare i arbetet med bedömning och betygssättning. De obehöriga lärare lämnas ensamma vid bedömning och i betygssättningsarbetet och ingår exempelvis inte i arbets- eller ämneslag där bedömning diskuteras. Skolinspektionen ger också exempel på fall där den legitimerade kollegan, som ska stötta den obehöriga läraren, kopplats in så sent i processen att den legitimerade läraren inte vill sätta betyg. 

Skolinspektionen lyfter också problem med att de obehöriga lärarna ofta lämnas utanför så till vida att de inte ingår i ett arbetslag eller ämneslag.

Vad måste skolor och rektorerna göra för att få detta fundera bra, givet alla obehöriga lärare?

– De måsta hitta ett system så att det även fungera med temporär personal. Obehöriga lärare får bara anställas ett år i taget och det skapar en rörlighet i systemet och då gäller det att ha en organisation för det, Säger Helén Ängmo.

Det kan handla om att se till att det finns vikariepärmar, att det finns tydliga instruktioner, att även de obehöriga lärarna bjuds in till ämnesforum och att man har ett tvålärarsystem där obehörig lärare alltid följer en behörig, tar Helén Ängmo som exempel. 

– Och det gjorde inte hälften av de granskade skolorna. Vi såg några skolor som hade ett genomtänkt system. Det var skolor som vara vana vid obehöriga lärare.

Helén Ängmo säger att de satsningar som görs nu på att få fler behöriga lärare är bra, men att det är viktigt att även se till situationen här och nu.

– De satsningar som görs får möjligen effekt på längre sikt. Men eleverna går i skolan här och nu. För att det inte ska bli förluster i deras undervisning så måste man tänka in även de obehöriga lärarna så att även de kan göra ett gott jobb. Man måste arbeta utifrån den situationer som är och även diskutera hur vi arbetar med obehöriga lärare.

Kommentera