corona_skola
Studie

Brittisk studie: Skolor är inte drivande i coronapandemin

Enligt en brittisk studie finns det inga bevis för att skolorna varit drivande i pandemin.
Forskarna bekräftar därmed andra studier där man kommit fram till liknande slutsatser.

Forskare vid University of Warwick har studerat sjukfrånvaro på grund av covid-19 i skolor över hela England under hösten. Forskarna kunde sedan efter att ha jämfört frånvaron med samhället i övrigt dra slutsatsen att det inte finns några bevis för att skolorna varit drivande i coronapandemin, rapporterar TT.

Den brittiska studiens slutsatser bekräftar därmed andra studier där myndigheter och forskare kommit fram till likartade resultat.

Folkhälsomyndigheten har tidigare konstaterat i rapporter att svenska grundskolelärare i våras inte smittats mer än andra yrkesgrupper.

– Förskollärare, barnskötare och andra som jobbar med barn har en väldigt liten risk att diagnostiseras med covid-19. Den är inte högre än andra yrkesgrupper, utan snarare lägre än andra, sa statsepidemiolog Anders Tegnell då.

Jonas F Ludvigsson, läkare vid Örebro universitetssjukhus och professor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet i Solna, kunde i en studie visa att risken för intensivvård för grundskoleelever i Sverige varit mycket liten. Detta trots öppna skolor.

– Jag hoppas att vår studie ska leda till att man vågar öppna framförallt grundskolorna i många länder, sa professor Jonas F Ludvigsson, till SVT Nyheter då. 

Då var det 15 barn, av nästan två miljoner svenska 1–16-åringar, som vårdades för covid-19 eller MIS-C inom intensivvården under våren 2020.  

– Det är ett per 130 000 barn. Det är trots allt en låg siffra. Det är glädjande att svår covid-19 är så pass ovanlig bland barn trots att grundskolorna och förskolorna har hållits öppna under pandemin, säger Jonas F Ludvigsson.

Enligt UNESCO har skolor i 195 länder varit helt eller delvis stängda. På FN-organets webbplats kan man på en karta följa hur varje land har agerat med under pandemin.

Kommentera