betyg_wallberg

Läraren, specialpedagogen och författaren Helena Wallberg.

Betygssättning

”Byt fokus vid betygsättning”

Det viktiga när det är dags för betygssättning är vad eleverna kan – inte vad de gjort, men tyvärr finns det en kultur i skolan av att tänka tvärtom.
Det menar gymnasieläraren och specialpedagogen Helena Wallberg.

Om Helena Wallberg
  • Gymnasielärare i engelska, franska sedan 20 år och har en fil. mag. i specialpedagogik.
  • Hade under 2016 ett uppdrag som undervisningsråd i prov och bedömning på Skolverket.
  • Aktuell med boken ”Att sätta betyg. Berättelser från ett kollegium” där läsaren får följa en grupp fiktiva lärare på ett högstadium på deras resa för att bli säkrare i sin betygsättning. 

Handen på hjärtat, räcker det att du som lärare vet att eleven kan för att du ska kunna sätta betyg? Eller måste dina elever ha gjort uppgifterna?

Läraren, specialpedagogen och författaren Helena Wallberg ställer i sin bok ”Att sätta betyg” frågan om vi har en bedömningskultur som gör att vi sätter betyg utifrån vad eleverna gjort, snarare än vad de faktiskt kan, en bok hon skrivit för göra lärare tryggare i sin betygsättning.

– Jag träffar många lärare som tycker att det är svårt att få ihop betyg och inkludering och jag tror att det som ställer till det är att man fortfarande inte har verktyg för att planera för att det finns en mångfald i klassrummet.

I stället planerar man en kurs för alla och anpassar i efterhand för de elever som inte förmår ta emot undervisningen, menar hon.  

– Man åtgärdar, åtgärdar och åtgärdar och väldigt ofta hamnar man i detta: de når inte målen för de har inte gjort uppgifterna. Det är synd.

En annan sida av myntet är det Helena Wallberg benämner det eviga testandet för att säkerställa bedömningen och betygsättningen – något som hon menar faktiskt kan försvåra inlärningen och gör att eleverna bara lär för stunden.

En anledning till att det blivit så gissar hon beror på känslan av att ”hålla ryggen fri” och ha tydliga belägg för de betyg man sätter, en annat att det blivit viktigt att dokumentera resultat digitalt.

Hon är noga med att säga att hon inte är emot digitala plattformar och att det är bra att det finns transparent dokumentation. Men.

– Det som ställer till det är att plattformarna bara uppmuntrar till dokumentation av resultat, inte dokumentation av lektionsanteckningar eller beskrivningar av vad jag som lärare har sett en elev kunna under lektionen. Det är olyckligt, för den dokumentationen är jätteviktig.

– Jag tror också att det faller bort på grund av allt ältande kring lärares dokumentationsbörda. Då dokumenterar man det som är lätt att dokumentera – som resultat – och inte det som är värt att dokumentera.

Hur ska man göra i stället, för att få syn på att eleverna kan?

– Man ska föra lektionsdagbok, lite korta anteckningar. Det skulle jag vilja se att man uppmuntrade i de digitala plattformarna. Vad har du sett under lektionen, både vad gäller enskilda elever och gruppen?

Det handlar också om att kollegialt diskutera vad det är man letar efter i elevernas prestationer. Vad är det vi vill kunna säkerställa att eleverna kan?

– Om vi vet vad som är bevis på att eleverna kan, då kan man notera det när man ser det.

Tror du inte att lärare kan uppfatta att detta inte är tillräckligt ”hårda” bevis?

– Jo, absolut och det är olyckligt. Där måste skolledaren och skolhuvudmännen vara tydliga med att det är läraren som bedömer. Sen ska du förstås kunna motivera det, men det är du som lärare som gör bedömningen: ”Ja, jag har sett att du kan” eller ”nej, jag har inte sett det än”.

– Och det ska inte vara: du har inte gjort! Utan ”du har inte förstått” eller ”du har inte visat att du kan detta tillräckligt ännu”.

Generellt sett finns det ett ohälsosamt fokus på resultat, menar Helena Wallberg.

– De bästa skolorna anses vara de som har bäst resultat men jag tänker att den bästa skolan är väl den som har bäst kunskapsutveckling! Vi pratar inte kunskapsutveckling längre, vi pratar bara resultat och det är jättekonstigt.

 Istället borde man lägga krutet på att diskutera undervisning och vad det är.

– Jag tror att man måste börja med att definiera undervisning, som mina lärare gör i boken. Vad är undervisning, vad är vårt uppdrag? Hur ska jag göra så att det blir bra från början när jag ska möta mångfalden i ett klassrum. Man hamnar så ofta i att man bara åtgärdar det som redan har misslyckats och det är den arbetsmiljön som är förödande för alla som jobbar i skolan. 

Kommentera