Lärare och politiker

C-läraren: ”Det behövs utveckling av karriärtjänster”

Lars-Göran Sunesson

Lars-Göran Sunesson är mellanstadielärare i Kungshamn och kandiderar bland annat till riksdagen för Centerpartiet.

Lars-Göran Sunesson är mellanstadielärare i Kungshamn och kandiderar bland annat till riksdagen för Centerpartiet.
Här är hans viktigaste skolfrågor.

Varför engagerar du dig politiskt?

– Jag vill vara med och förändra och driva på mot det jag tror på. Jag tycker att jag har något att bidra med.

Vilken anser du är den viktigaste skolfrågan? 

– Det behövs en stärkt likvärdighet, satsningar på att höja resultaten i skolor med långvarigt låga resultat, och säkerställa möjligheten att behålla små skolor.

Vad anser du bör göras för att öka andelen legitimerade och behöriga lärare i skolan?

– Satsningar på lärares arbetsmiljö när det gäller till exempel arbetsbelastning och förutsättningarna att utföra en bra undervisning. Det behövs utveckling av karriärtjänster inom läraryrket och höjda löner, men även tillgång till andra personalgrupper i skolans värld, översyn av lärarutbildningarna och möjlighet till snabba vägar in för dem som har en pedagogisk eller ämnesutbildning.

Lars-Göran Sunesson
  • Ålder: 53 år.
  • Arbete: Undervisar i svenska och SO på mellanstadiet på Kungshamns skola.
  • Arbetat som lärare: 21 år.
  • Politiska uppdrag: Sitter i Munkedals kommunfullmäktige samt i barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
  • Kandiderar till: Kommunfullmäktige, regionfullmäktige samt riksdagen.

Bör staten finansiera grundskolan?

– Staten bör ta ett stort ansvar för finansiering av grundskolan, framför allt för att säkerställa likvärdighet i skolan. Däremot bör flera av de riktade bidragen som finns göras om och läggas i en generell pott. Ansvar för utbildningen bör ligga på kommunerna.

Ska friskolor få dela ut vinst till sina ägare?

– Ja, men vi ska ha en stark ägar- och ledningsprövning av friskoleägare.

Bör betyget F tas bort/förändras (i grundskolan)?

– Nej, men betygssystemet behöver reformeras, så att det blir lättare för lärare att tillämpa betygskriterierna och för elever och vårdnadshavare att förstå vad som krävs.

Kommentera