_dsc5036

Projektet på Söderbaumska skolan i Falun avslutades med en stor föreställning.

Förebygga kränkningar

Hårda orden fick eleverna att tänka till

Bitch. Slyna. Fetto.

Att språkbruket mellan eleverna var så grovt överraskade både dem själva och lärarna på Söderbaumska skolan i Falun.

Sedan sjundeklassarna började skriva ner vad de ser och hör har de hårda orden minskat rejält.

20160202_170817
Vill du jobba på liknande sätt?

Carolines och Jeanettes tips:

  • Att titta på ett program likt ”Morgans mission” är en bra ingång för samtal med eleverna, vilket i sin tur kan hjälpa dig att få en bild av vilka problem som finns bland dem. Är det kränkningar, språkbruk eller maktstrukturer? Inrikta arbetet mot det som främst berör just dina elever.
  • Blunda inte för det som pågår på skolan. 
    – Det kan bli jobbiga situationer där du måste stå upp som vuxen, säger Caroline Wenedikter.
  • Döm inte – eleverna är en produkt av sin omgivning och påverkas av samhället vi lever i.
  • Se till att eleverna involveras och engageras genom hela processen.
  • Låt eleverna bearbeta sina upplevelser och intryck med hjälp av exempelvis drama, dans, musik och annan skapande verksamhet.
  • Se tiden ni lägger ner som en framtida investering.
    – Vi tror att vi vinner i tid på sikt, tack vare att det blir mindre tjafs i korridoren och färre möten för att reda ut konflikter. Det kan också bli en bättre sammanhållning och ett klimat där respekt råder.

– Det här är inte någon problemgrupp, utan en helt vanlig, trevlig klass. När vi gjorde den årliga trivselenkäten före höstlovet visade den att eleverna i årskurs 7 trivs bra. Även om det inte var någon som kände sig mobbad är det viktigt att arbeta förebyggande mot kränkningar. Sedan visade sig projektet bli större än vi tänkt från början, berättar Caroline Wenedikter, lärare i svenska och SO på Söderbaumska skolan i Falun, en fristående F-9-skola med runt 500 elever.

Som en del i det förebyggande arbetet lät hon och kollegan Jeanette Chrisander under höstterminen eleverna i sjuan titta på ett avsnitt i veckan av SVT-programmet ”Morgans mission”, där skådespelaren Morgan Alling kommer in i en åttondeklass med syfte att minska kränkningar och mobbning.

– Efter varje program pratade vi med eleverna om maktstrukturer, nätkränkningar, samspel och om de kände igen sig i något, säger Caroline Wenedikter.

Eleverna fick också i uppgift att ta på sig ”Morgans glasögon” och fram till nästa veckas avsnitt notera vad de såg och hörde på skolan; Vilka ord användes mellan eleverna? Hur betedde de sig mot varandra? Ingrep någon?

Eleverna skrev ner sina observationer på anonyma lappar. När Jeanette och Caroline skulle göra en första sammanställning fick de en chock. Jävla slyna, fuck you, fetto och bitch är bara några exempel på tillmälen som eleverna hört.

– Det var mer än vi trodde. Vi ville inte ens läsa upp orden högt. När elevrådsrepresentanterna gjorde det blev det helt knäpptyst i klassrummet. Det gick nästan att ta på reaktionen.

Elevernas försökte förklara språkbruket med att det rörde sig om en jargong och bara var på skoj. Men att se svart på vitt hur en del uttryckte sig om andra – oftast på rasterna – blev en tankeställare och ledde till en ökad insikt om att det som anses som ett skämt av avsändaren kan uppfattas helt annorlunda av mottagaren.

Systemet med lapparna upprepades fem veckor i följd. För varje vecka minskade glåporden.

– Det handlar om att ändra ett beteende. Genom att vi uppmärksammat detta har den sociala kontrollen mellan eleverna blivit starkare och de har också fått bättre sammanhållning, säger Caroline och fortsätter:

– Från början var det många fler som använde det här språkbruket, mot slutet en handfull. Det är väldigt viktigt att vara tydlig med att vi måste respektera varandra, annars riskerar lägstanivån att bli lägre.

Hon menar att det som lärare är nyttigt att bli varse hur eleverna pratar och beter sig mot varandra, speciellt när de tror att de vuxna inte ser eller hör.

Som final på projektet satte sjundeklassarna på Söderbaumska skolan upp en föreställning, som visades för föräldrar och andra klasser på skolan. Några elever delade med sig av egna erfarenheter, ord från lapparna lästes upp och på väggen rullade ett bildspel med elaka kommentarer hämtade från nätet.

– Det var väldigt starkt. Vi hoppas att detta kan sprida sig och även leda till bra samtal mellan barn och föräldrar och övriga vuxna om kränkande språkbruk.

För att hålla i arbetet kommer sjuorna även fortsättningsvis att skriva ner ord och händelser, men kanske inte så ofta som en gång i veckan, säger Caroline.

– Jeanette och jag har föreslagit för skolledningen att detta koncept kan bli ett stående inslag i värdegrundsarbetet för årskurs 7 på Söderbaumska skolan.

Kommentera