lararstudenter_1

Två av Centerpartiets riksdagsledamöter i utbildningsutskottet vill etablera fristående lärarutbildningar.

Debatt

Centern: ”Det är dags för fristående lärarutbildningar”

Debatt. ”Vi vill att fristående lärarutbildningar ska etableras med målsättning att vara ledande för såväl lärarutbildning som skolforskning, för att driva på utvecklingen ytterligare, skriver två av Centerpartiets riksdagsledamöter i utbildningsutskottet.

I veckan stängde anmälningarna till vårens högskoleutbildningar. Lärarutbildningen är den största utbildningen i Sverige, men dagens utbildningsplatser fylls inte. Att få fler människor att söka sig till läraryrket är helt avgörande för att fler elever ska nå kunskapsresultaten och ökad social rörlighet. I början av 2030 kommer över 80 000 lärare att saknas, det är var tredje lärare. Det är viktigt att stärka yrkets attraktivitet, minska lärarnas administration och att de skickligaste lärarna får bra betalt för deras viktiga arbete.

Det räcker dock inte bara med att fler människor söker sig till läraryrket. De som utbildar sig till lärare måste få bättre förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. En avgörande faktor för höjda kunskapsresultat i skolan är att lärarutbildningarna håller hög kvalitet. Det är därför välkommet att Universitetskanslersämbetet har granskat lärarutbildningarnas kvalitét. Totalt har 67  lärarutbildningar granskats. Av dessa får 35 hög kvalitet och 32 ifrågasatt kvalitet. Det är oroande att nästan varannan lärarutbildning har bristande kvalitét.

Studenter måste kunna lita på att lärarutbildningen håller hög kvalitét och ger de verktyg som behövs i deras yrkesutövning. Centerpartiet har flera år drivit på för att lärarutbildningen ska reformeras. Det är positivt att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet genom Januariavtalet är överens om att reformera lärarutbildning med att bland annat skärpa kraven på utbildningarna, stärka kopplingen mellan teori och praktik, öka fokus på metodiken och ge studenterna fler lärarledda timmar. Det är även viktigt att förutsättningarna för akademiker att välja läraryrket ska underlättas.

Ett ”handels” för lärarutbildning helt enkelt.

Det är bra reformer för att förbättra lärarutbildningarna. Men det behövs mer. Centerpartiet vill att fristående lärarutbildningar ska etableras med målsättning att vara ledande för såväl lärarutbildning som skolforskning, för att driva på utvecklingen ytterligare. Ett ”handels” för lärarutbildning helt enkelt. Det är nödvändigt för att stärka kvalitét och öka attraktiviteten för utbildningarna.

Det har tagits flera initiativ för att starta fristående lärarutbildningar i Sverige, särskilt med fokus på kompletterade pedagogiska utbildningar (KPU). Ingen har hittills lyckats. Det finns egentligen inga formella hinder att etablera nya högskolor, men det finns många fallgropar och kräver stort kapital samtidigt som osäkerheten är stor. Idag får bara de lärosäten som ger en komplett lärarutbildning, det vill säga också ämnesdelarna, ge KPU för att starta en ny utbildning. Universitetskanslersämbetets regelverk innebär att en ny högskola måste ha färdiga lokaler, fyllda bibliotek och anställd personal vid ansöka.

Kraven ska givetvis vara höga för att driva lärarutbildning, men de ska inte vara omöjliga. I ett läge när varannan lärarutbildning får ifrågasatt kvalitét, finns nu chansen att ta steget att underlätta för nya aktörer att bedriva lärarutbildning. Regeringen måste självklart underlätta och ta bort hinder för fristående lärarutbildningar. Det skulle leda till ökad konkurrens och kunna ge nya spetsutbildningar för lärare.

Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet

Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot i utbildningsutskottet för Centerpartiet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera