rektor_linnea_loof_debatt

Linnea Lindquist, rektor och skoldebattör, och Centerpartiets ledare Annie Lööf. Foto: Privat/Mostphotos/Henrik Juhlin

Debatt

”Centerpartiet bär skulden för den sekretessbelagda skolstatistiken”

Debatt ”Det är på grund av Centerpartiets agerande som vi nu har en situation där all skolstatistik samt vilka skolor som finns i Sverige hemligstämplas den 1 september”, skriver Linnea Lindquist, rektor och skoldebattör.

I somras kom beskedet att all skolstatistik sekretessbeläggs. Beslutet är en konsekvens av en dom från kammarrätten i Göteborg som slår fast att skolstatistik på fristående skolor ska betraktas som affärshemligheter. Om statistik på skolor lämnas ut kan det skada företagens ekonomi. 

Eftersom det råder en princip om likvärdiga förutsättningar mellan kommunala och fristående huvudmän innebär beslutet att även statistik över kommunala huvudmän sekretessbeläggs. 

Det tog några minuter innan det ställdes krav på att Anna Ekström skulle lösa situationen och hon gav Skolverket i uppgift att ta fram förslag. 

Den 19 augusti fattade Skolverket det formella beslutet att statistik på betyg, föräldrars utbildningsnivå, nationella prov och andel elever med utländsk bakgrund sekretessbeläggs 1 september. Man fattade även beslut om att sekretessbelägga registret över vilka skolor som finns i Sverige. 

Det är ett radikalt beslut som får långtgående konsekvenser för alla som har ett intresse av skolan. Frågan om att införa offentlighetsprincip för fristående skolor har debatterats flitigt och 2019 var det på väg att införas men Centerpartiet ändrade sig i sista sekund vilket fick konsekvensen att det aldrig drevs igenom. 

Johan Enfeldt som är aktiv i Nätverket för likvärdig skola har i ett blogginlägg förklarat varför inte offentlighetsprincipen drevs igenom. Redan 2013 lade friskolekommittén fram förslag om att införa offentlighetsprincip i fristående verksamhet och utredningen skrev i betänkandet att regeringen bör utreda hur införandet ska gå till i praktiken vilket alliansregeringen, där Annie Lööf var minister fattade beslut om. 

När förslaget presenterades var det inget parti som reserverade sig eller kritiserade förslaget. I budgeten 2015 var alliansregeringen överens om att insynen i fristående verksamhet ska öka och offentlighetsprincip införas. Centerpartiet har både drivit på och slutit uppgörelser men trots det ändrade de sig i sista sekund och förslaget stoppades. I remissvaret till utredningen om hur offentlighetsprincipen ska införas skriver arbetsgivarorganisationen Almega att de avråder från detta eftersom mindre enskilda huvudmän får stor administrativ börda. KFO, som företräder en stor del av de mindre idéburna friskolorna, skrev i sitt remissvar att de delar utredningens förslag. 

Tidningen Skolvärlden intervjuade företrädare för riksdagspartierna den 19 augusti om vad de anser om att införa offentlighetsprincip och då svarar centerpartisten Fredrik Christensson att de säger nej eftersom det kommer leda till att mindre friskolor får för hög administrativ börda. Detta trots att KFO varit tydliga med att de inte ser några problem med förslaget. 

Hade offentlighetsprincipen i fristående verksamhet varit på plats hade inte skolstatistiken sekretessbelagts. Centerpartiet visar än en gång att de sätter aktieägarnas intressen före skolans intressen. Det är på grund av Centerpartiets agerande som vi nu har en situation där all skolstatistik samt vilka skolor som finns i Sverige hemligstämplas den 1 september. 

Om skolstatistiken ska bli offentlig igen måste Annie Lööf ändra ståndpunkt i frågan om offentlighetsprincip i fristående verksamhet. Friskolor finansieras av skattemedel och då är insyn i verksamheten ett rimligt krav att ställa. Vi medborgare har rimligtvis rätt att veta hur våra gemensamma skattemedel används. 

Att skolstatistik ses som affärshemligheter är ytterligare ett bevis på att skolsystemet måste reformeras i grunden. Marknadsexperimentet måste avbrytas och skolan måste börja behandlas som den viktiga samhällsinstitution den är. 

Linnea Lindquist, rektor och skoldebattör 

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera