centerpartiet_debatt

Centerpartiet svarar på Linnéa Lindquists debattartikel om Skolverkets sekretess.

Replik

Centerpartiet: ”Därför säger vi nej till offentlighetsprincip för friskolor”

Replik ”Inte ens statliga bolag har offentlighetsprincipen för att det skulle kosta betydligt mer än det smakar”, skriver Centerpartiet i en replik.

Linnea Lindquist skriver i Skolvärlden 24 augusti att ”Centerpartiet visar än en gång att de sätter aktieägarnas intressen före skolans intressen.” Inget kan vara mer fel. För Centerpartiet är elevens bästa alltid i fokus – elevens rätt till en bra skola som passar just dem.

Att hävda att Centerpartiet är mot öppenhet och sätter företagshemligheter före elevens bästa är väldigt magstarkt. Att kunna ta del av skolors resultat och kvalitetsdata är först och främst grundläggande i arbetet med att stärka skolors kvalité och likvärdighet. Det är också en förutsättning för det fria skolvalet.

Att Centerpartiet säger nej till ett införande av offentlighetsprincipen hos fristående huvudmän betyder att vi säger nej till ett juridisk komplicerade system med stora administrativa kostnader. Inget annat. Skolstatistik ska finnas tillgänglig. Vi måste helt enkelt hitta den bästa lösningen som inte innebär att små huvudmän slås ut. För det är inte de stora aktiebolagen som skulle få problem vid införande av offentlighetsprincipen, det är främst de små föräldrarkooperativ och ideellt drivna skolorna.

Den utredning som låg till grund för ett införande av offentlighetsprincipen har en bristande konsekvensanalys.

Vi anser att skolhuvudmän ska vara skyldiga att leverera statistikuppgifter, all relevant information som funnits tillgänglig fram till nu, och att det ska redovisas på skolnivå. Det är helt avgörande att information tillgängliggörs så att elever och föräldrar kan välja skola och skolmyndigheter kan fullfölja sina uppdrag. Därför har Centerpartiet drivit på regeringen för att få till uppdragen till SCB och Skolverket för att lösa de uppkomna problemen med kammarrättens dom.

Med offentlighetsprincipen skulle många mindre friskolor få lägga stora resurser på ökad administration och svåra sekretessprövningar – istället för på undervisning. Inte ens statliga bolag har offentlighetsprincipen för att det skulle kosta betydligt mer än det smakar. Därför vill vi hitta andra vägar för att skolstatistik ska bli tillgängligt.

Den utredning som låg till grund för ett införande av offentlighetsprincipen har en bristande konsekvensanalys. Bland annat har utredaren inte närmare undersökt konsekvenserna för de mindre huvudmännen i fråga om ökad administration och ökade kostnader.

Centerpartiet är oerhört angeläget om att problemet som skapats av SCB:s omtolkning av regelverken ska lösas. Vi är också måna om att hitta den bästa lösningen. Vi inväntar därför med tillförsikt på SCB:s och Skolverkets slutsatser. Och hoppas därefter finna en lösning som både garanterar öppenhet och tillgång till skolstatistik men även säkerställer små skolors fortlevnad. Det är vårt fokus, och inget annat.

Fredrik Christensson (C), utbildningpolitisk talesperson

Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot Malmö

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera