Partierna svarar

Centerpartiet: ”Vinstuttag ger möjligheter”

Fredrik Christensson

Fredrik Christensson, skolpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Centern vill ha kvar vinstuttagen i skolan. Men är tydliga med att vinsterna inte får ske på bekostnad av en enda elev.
– Vi vill att såväl stora som små aktörer ska ha möjlighet att driva förskolor och byskolor runtom i landet. Vinst möjliggör för fristående skolor att kunna återinvestera och utveckla verksamheten, säger Fredrik Christensson.

Fredrik Christensson, skolpolitisk talesperson för Centerpartiet, svarar på Skolvärldens frågor.

Vill ni se någon förändring av privata skolhuvudmäns möjligheter att plocka ut vinst ur sina skolor? I så fall vilka och varför? Om inte, varför inte?

– För Centerpartiet är det viktigt med en mångfald av aktörer i skolan. Vi vill att såväl stora som små aktörer ska ha möjlighet att driva förskolor och byskolor runtom i landet. Vinst möjliggör för fristående skolor att kunna återinvestera och utveckla verksamheten, att exempelvis anställa fler och skapa en buffert för framtiden. Vinst kan användas till återinvesteringar eller till att ersätta den eller de som investerat i företaget.

– Däremot är Centerpartiet tydliga med att vinst inte ska ske på en enda elevs bekostnad. Vi tolererar inte undermålighet i välfärden. Skolor som inte uppfyller kvalitetskrav och regelverk ska kunna stängas snabbare än idag. Vi vill även att arbetet med att säkerställa seriösa aktörer inom skolan ska stärkas.

Vill ni se någon förändring i antagningen av elever till friskolor, exempelvis genom att ta bort eller begränsa kösystemen? Varför eller varför inte?

– Vi ser att skolvalet behöver utvecklas och öppnas upp för fler. Centerpartiet vill se att ett obligatoriskt och aktivt skolval införs genom samordnad antagning. En samordnad antagning som kommunerna ansvarar för men som ger full insyn för huvudmännen.

– En viktig del vi arbetar för är även att all relevant information ska vara lättillgänglig i systemet för att familjer ska kunna göra ett medvetet val av skola. Vidare vill Centerpartiet reformera kösystemet för fristående skolor. Vi vill att fristående skolor ska kunna använda kötid som urvalsgrund, men att man tidigast får ställa sig i kö tre år före skolstart.

– Urval genom kö får ta upp maximalt 50 procent av platserna. Information ska gå till samtliga vårdnadshavare till barn i angiven ålder inom kommunen. Med de föreslagna reformerna öppnas skolvalet upp till fler, vilket är en förutsättning för en likvärdig skola.

  • Centerpartiet hade partistämma 23–26 september.
Kommentera