Utbyte

Chalmers tar in gymnasiepedagoger

En mästarlärare är en gymnasielärare som under två år lägger 40 procent av sin arbetstid på lärarutbildningen på Chalmers. Skolvärlden ringde upp Samuel Bengmark, masterprogramansvarig för Lärande och ledarskap på Chalmers för att ta reda på mer.

Vad innebär det att vara en mästarlärare?

– En mästarlärare är en gymnasielärare som under två år lägger 40 procent av sin arbetstid på lärarutbildningen på Chalmers, och 40 till 60 procent på sitt vanliga jobb. Syftet är att bidra till utbildningen med praktiska erfarenheter.

Vad gör en mästarlärare när denne deltar i utbildningen på Chalmers?

– Dels håller de egna pass där de går igenom något som de är extra intresserade av. Nyligen hade vi en som jobbade mycket med bedömning exempelvis. Men de är också med under lektioner som hålls av andra, utan att förbereda något särskilt. Då är deras roll istället att koppla det som sägs till den praktiska vardagen. ”Kan man verkligen tänka så som den här föreläsaren säger?”, eller ”Vilka konsekvenser kan det få om man gör såhär?”.

Vilken glädje har ni på Chalmers av att få in en lärare från gymnasiet i er verksamhet?

– Mästarlärarna är så att säga verklighetens nagel i ögat. De kan alltid ta det vi jobbar med till en praktisk nivå och bedöma vad de tror fungerar och inte. Jag själv har lärt mig en hel del om klassrummets speciella omständigheter, hur det man säger kan tas emot och så vidare. Där har mästarlärarna perspektiv och kunskaper som vi ibland saknar på högskolan. De blir också förebilder som våra elever kan rådgöra och diskutera med.

Vilken glädje kan mästarläraren ha av de erfarenheter hen får hos er?

– Enligt egen utsago känner de sig berikade av att se verksamheten på Chalmers. De tar till sig nya kunskaper på våra lektioner, och när de följer och bedömer elevernas undervisning.

Är det många som söker och vill bli mästarlärare hos er?

– Vi har två mästarlärare rullande sedan fyra år, och varje år byts en ut. Vi har ungefär tio sökande per år, och det fungerar som en vanlig jobbansökan.

Tror du att fler lärosäten inom fler akademiska discipliner skulle kunna göra samma sak?

– Ja, jag försöker göra reklam för det här när tillfälle ges. Det är ett så enkelt koncept, och det ger oss så stor effekt. 

Kommentera